Evanjelický kostol v Banskej Hodruši

Klasicistická jednoloďová stavba so sakristriou poniže katolíckeho farského kostola v centre Banskej Hodruše. Bol vysvätený v roku 1845, dva pôvodné zvony boli zrekvirované v roku 1917. Zachoval sa len jeden z roku 1908, zvony boli doplnené na pôvodný počet v roku 1922.
Národná kultúrna pamiatka.