Bajkom k tajchom

Evanjelický kostol v Banskej Hodruši

Klasicistická jednoloďová stavba so sakristriou poniže katolíckeho farského kostola v centre Banskej Hodruše. Bol vysvätený v roku 1845, dva pôvodné zvony boli zrekvirované v roku 1917.

História a súčasnosť

Klasicistická jednoloďová stavba so sakristriou poniže katolíckeho farského kostola v centre Banskej Hodruše. Bol vysvätený v roku 1845, dva pôvodné zvony boli zrekvirované v roku 1917. Zachoval sa len jeden z roku 1908, zvony boli doplnené na pôvodný počet v roku 1922.
Národná kultúrna pamiatka.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.