Bajkom k tajchom

Farský katolícky kostol sv. Mikuláša v Banskej Hodruši

Farský katolícky kostol sv. Mikuláša v Banskej Hodruši bol dokončený v r. 1378 na halde priľahlej štôlne Birnbaum bane Althandel ako neskorogotická stavba so sieťovanou gotickou klenbou.

História a súčasnosť

Farský katolícky kostol sv. Mikuláša v Banskej Hodruši bol dokončený v r. 1378 na halde priľahlej štôlne Birnbaum bane Althandel ako neskorogotická stavba so sieťovanou gotickou klenbou.
Dňa 6.1.1443 silné zemetrasenie zničilo stredné Slovensko a kostol bol zrejme aj v súvislosti s vtedajšími vojnovými udalosťami ťažko poškodený. Začiatkom 16 storočia bol opravený a opevnený, v roku 1577 bola pristavaná zvonová veža, v ktorej boli osadené zvony v rokoch 1630 až 1733. Tieto boli v čase 1. svetovej vojny však zrekvirované, tie súčasné sú z 20 rokov 20 storočia.
V čase vrcholiacej reformácie a polovici 16 storočia bol opevnený, v obci však katolíci zostalo v menšine a koncom 16 storočia už bol opäť v zlom stave. Po protireformácii (rekatolizácii) bol v roku 1731 opäť opravený, prestavaný a vysvätený. Plochý strop hlavnej lode zrejme pochádza z poslednej väčšej prestavbe a regotizácie z roku 1876. Z pôvodného gotického kostola sa zachovala klenba presbytéria, sakristia a viaceré gotické portály použité pri neskorších prestavbách hlavnej lode. Kostol bol ostatný raz obnovovaný a opravený začiatkom 21. storočia.
Pri kostole je fara z 17 storočia, pod kostolom je nepoužívaná krypta a samotný kostol je postavený tak trochu „do zákruty“ – os hlavnej lode a os presbytéria nie sú v jednej línii. Kostol nemá a nemal cintorín, tie ležia na výšine „Frauenbergu“ medzi Hodrušou a Praniarskou.
Kostol sv. Mikuláša je národnou kultúrnou pamiatkou.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.