Flow Trail HELLIGON

Flow trail Helligon je postavený podľa zásad medzinárodného štandardu Flow Country Trail. Je to plynulý typ trate, ktorý je zábavný a využíva všetko, čo krajina poskytuje a zvýrazňuje jej topografiu. Je efektívny vo využití pohybu bicykla a pohyb jazdca na ňom je navrhnutý tak, aby pôsobil proti silám, ktoré vytláčajú jazdca mimo trate. Vlnenie terénu a klopenie trate sa v maximálnej miere využívajú za účelom dosiahnutia plynulej jazdy. Trať prináša neodhadnuteľné prekvapenia, nenudí, jej rôznorodosť a inovatívnosť vytvára zvláštny intuitívny pocit. Podrobnejší popis štandardu FCT je na https://www.imba.com/flow-country/trail-characteristics.
Preklad do slovenčiny je tu. Trať je prístupná čo najširšiemu množstvu obdivovateľov horskej cyklistiky – zvládne ju bajker so základnými zručnosťami jazdy na horskom bicykli. Nie je extrémna, nebezpečná alebo strmá.  Všetky prvky, po ktorých jazdec musí prejsť, sú prejazdné, predvídateľné a stabilné.Názov trate evokuje zatočenie trasy, ktoré je typické pre dychový hudobný nástroj heligón a súčasne v sebe ukrýva priezvisko banského majstra Mateja Kornela Hella, ktorý sa začiatkom 18. storočia významnou mierou pričinil o záchranu zaplavených baní zostrojením čerpacieho stroja poháňaného vodným kolesom.
Výškový rozdiel: 240 m
Dĺžka: 2 km
Povrch: prírodný

Výstupová trasa ku Helligonu

Helligon je integrovaný so horských cyklotrás Bajkom k tajchom. Prístup ku jeho štartu je z Horného hodrušského jarku, po ktorom vedie červenou farbou vyznačený Veľký hodrušský okruh.

Výstupové možnosti ku štartu Helligonu z orientačného miesta č. 38 Salamandra resort (cieľ flow trailu) sú:
1. Lanovkou Salamandra resort, ktorá je zatiaľ v prevádze iba počas letných prázdnin.
2. Výstupovou trasou na bicykli.

Od Salamandra resort vedie výstupová trasa po asfaltovej ceste po hrádzi Horného hodrušského tajchu. Na konci hrádze tajchu treba odbočiť mierne doprava na lesnú cestu, ktorá vedie najskôr krátkym prudkým stúpaním a neskôr miernym stúpaním po lesnej ceste na orientačné miesto 36. Stadiaľto pokračujte plynule po zelenej značke až na orientačné miesto č. 20 – Teplý potok. Zabočte strmo doprava po zelenej značke a pokračujte krátkym strmým stúpaním na križovatku s červenou značkou. Pokračujte vpravo zhruba 3 km. Po pravej strane, zhruba 100 metrov pred križovaním so zjazdovkou, je vstup na Helligon.

Výstupová trasa je vyznačená v teréne samostatnými šípkami. V súčasnosti môžeme ponúknuť jej jednoduchú mapku.

.