Bajkom k tajchom

Goldfusský tajch

Táto neveľká vodná nádrž vznikla v 2. polovici 18. storočia pre posilnenie zdrojov vody z Belianskej vodnej nádrže na pohon stúp v Kozelníckej doline. Nádrž je situovaná na ľavej strane vedľa cesty vedúcej z Banskej Štiavnice do Banskej Belej, neďaleko štôlne Juraj.

História a súčasnosť

Jedná sa o menší z dvojice Goldfusských tajchov, označovaný aj ako Malý Goldfusský tajch. Veľký Goldfusský tajch zanikol už viac sko pred 100 rokmi.
Tajch stratil svoj význam v 19. storočí. V súčasnosti je nádrž naplnená vodou po svoju maximálnu hladinu a výška hladiny je regulovaná dreveným výpustom, ktorý sa nachádza v strede hrádze. Blízke okolie tajchu je porastené Pálkou Širokolistou (Typha latifolia), náletom vŕb a jelší. Nádrž je situovaná v nadmorskej výške 520 m.n.m.

Parametre
Nadmorská výška 711 m.n.m
Objem 183 200 m3
Dĺžka koruny hrádze 113 m
Šírka koruny hrádze max. 13 m
Výška hrádze od terénu 16 m
Maximálna hĺbka 14 m
Zdroje

Obecný úrad Banská Belá.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.