Bajkom k tajchom

Halčiansky tajch

Halčiansky tajch vznikol v druhej polovici 18. storočia prehradením potoka prichádzajúceho z osady Halča patriacej k Banskej Belej. Spolu s Belianskym a Goldfusským tajchom slúžili na pohon stúp a hutníckych zariadení, ktoré sa nachádzali pod Banskou Belou a v Kozelníckej doline.

História a súčasnosť

V r. 1909 bola nádrž odovzdaná Vysokej baníckej a lesníckej škole v Banskej Štiavnici. Halčiansky tajch a menšie jazerá v Kysihýbli slúžili na chov rýb a rybolov. Objem nádrže bol 257 000m³, max. hĺbka 13 m, výška koruny hrádze 11,5 m a dĺžka 123 m. V súčasnosti slúži pre rybárske účely a plní významný krajinný prvok.

Na Halčianskom tajchu sa konáva kultúrne podujatie tradičný výlov krokodíla s bohatým kultúrnym programom. Začiatok tejto svojskej ľudovej zábavy pochádza z roku 1962.  Cieľom bolo žartovným spôsobom pranierovať to, čo spôsobuje problémy občanom a celej obci.

Zdroje

Obecný úrad Banská Belá

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Náhonné jarky

Dĺžka náhonných jarkov je 1540m.

Parametre
Nadmorská výška472 m.n.m
Objem 257 000 m3
Dĺžka koruny hrádze 138 m
Šírka koruny hrádze max. 8,6 m
Výška hrádze od terénu 11,5 m
Maximálna hĺbka 13 m

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.