Hodrušská oblasť – backup

Erb HodrušeHodrušská oblasť je historicky prvou oblasťou projektu. Partnerom pre túto časť horských cyklotrás je obec Hodruša-Hámre. Partnerom pre túto časť horských cyklotrás je obec Hodruša-Hámre. Partnerom pre túto časť horských cyklotrás je obec Hodruša-Hámre. Partnerom pre túto časť horských cyklotrás je obec Hodruša-Hámre. Partnerom pre túto časť horských cyklotrás je obec Hodruša-Hámre.

[as-accordion clicktoclose=“true“  scroll=“true“]
[as-accordion-item id=“item-1″  title=“Veľký hodrušský okruh  / 41,3 km / 4 hod“]

Trasa Veľkého hodrušského okruhu ohraničuje širokým okruhom údolie, v ktorom sa nachádza obec Hodruša – Hámre. Najvyšším bodom trate je Kerling (820m) , najnižší úsek trate je v Dolných Hámroch (223m). Trasa je vhodná pre zdatnejších bajkerov. Trasa je v smere pohybu hodinových ručičiek náročnejšia, pretože zahrňuje stúpanie z Dolných Hámrov na Kerling. Stúpanie je zjazdné, v niektorých miestach je strmšie než 10%, jeho dĺžka je 5km. Pri pohybe opačným smerom je potrebné počítať s priemerne 4% stúpaním z Dolných Hámrov na Kopanice na úseku dlhom 15km. Časť okruhu vedie po Hornohodrušskom jarku v dĺžke 8 km s výškovým rozdielom 25m. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

Zobraz väčšiu mapu

TrasaDĺžka
26 Hodruša-Hámre (Kyslá)0 km
1 Dolné Hámre2,5 km
5 Kopanice12,8 km
8 Domky14,4 km
22 sedlo Pleso17,8 km
21 Červená studňa26,8 km
17 Kerling34 km
26 Hodruša-Hámre (Kyslá)41,3 km
Povrch
prírodný87 %
asfaltový13 %
Náročnosť
Kondícia
Technika
Sklon
Stúpanie1034 m
Klesanie-1034 m

 

 

Veľký Hodrušský Okruh (ďalej VHO) je vyznačený červenou farbou a je obojsmerne zjazdný.
Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza. Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 26 – Hodruša-Hámre (Kyslá), kde je možné pri budove Obecného úradu Hodruša-Hámre zaparkovať auto, prípadne sa pred výjazdom občerstviť v miestnych reštauračných zariadeniach. Od orientačného miesta 26 pôjdete asfaltovou cestou popri futbalovom ihrisku a miernym klesaním sa dostanete do miestnej časti Dolné Hámre. Pokračujete po hlavnej ceste a zhruba 1 km za dopravnou značkou oznamujúcou koniec obce Hodruša-Hámre sa dostanete k orientačnému miestu 1 – Dolné Hámre. Tu odbočíte doľava, obídete lesnú závoru a pokračujete cez most na lesnú cestu, ktorá po 500 metroch vchádza do zalesnených svahov hrebeňa Kojatín. Miernym stúpaním sa dostanete pod Prírodnú rezerváciu Kojatín po pravej strane a s pribúdajúcou nadmorskou výškou sa Vám po ľavej strane medzi stromami začnú objavovať výhľady na miestne časti obce Hodruša-Hámre. Zvážnica miestami spevnená hrubým štrkom prechádza cez orientačné miesto 2, kde sa križuje Malý hodrušský okruh (modrá cyklotrasa, ďalej MHO) s VHO (červená cyklotrasa). Tu sa Vám po ľavej strane začne odkrývať výhľad na miestnu časť obce Sandrik a protiľahlé kopce okolo Kerlingu. Z lúky na Medenom vrchu (Plangáte) je dobrý výhľad na západnú časť doliny, vpravo vidíte bývalé sedliacke usadlosti Stredných a Horných Vrchov, ktoré boli okrem Kopaníc kedysi jedinou obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou v okolí, a zásobovali baníkov a priemyselných robotníkov Sandriku a Banskej Hodruše základnými potravinami. Vzadu nad sídliskom vidíte bielu plochu odkaliska Slovenskej banskej spoločnosti, kde sa uskladňuje odpadový piesok po spracovaní medených a zlato strieborných rúd, ktoré sa v bani Rozália ťažia dodnes. Názov Medeného vrchu pochádza od  medených rúd, ktoré sa pod ním v stredoveku ťažili ako prísada pre spracovanie zlatostriebra. Cyklotrasa ďalej miernym stúpaním prechádza cez orientačné miesto 4 – Priedolie, kde sa k VHO pripája MHO. Odkiaľ spoločne pokračujú až do miestnej časti obce Kopanice. Cestou k orientačnému miestu 5 – Kopanice sa Vám vynárajú po ľavej strane výhľady do Hodrušskej doliny a na protiľahlý hrebeň Hadovú, Rumplovskú a Kerling. V orientačnom mieste 5 je možné využiť na občerstvenie miestne pohostinstvo alebo obchod s potravinami. Ďalej trasa VHO pokračuje v pravo asfaltovou cestou k orientačnému miestu 7, kde sa pripojí k cyklotrase Mikovíniho zelená jazda (zelená cyklotrasa, ďalej MZJ). Z tohto orientačného miesta pokračujete rovno spolu s MZJ asfaltovou cestou popri Kopanickom (Moderštôlnianskom) tajchu k orientačnému miestu 8. Z orientačného miesta 8 pokračujete ďalej doprava po asfaltovej ceste až na koniec miestnej časti obce Kopanice (Domky), kde odbočíte doľava a miernym stúpaním po kamenistej lesnej ceste sa dostanete až nad dedinu. Po pravej strane sa Vám ponúkne krásny výhľad nie len na Kopanický tajch, ale aj na časti obce Kopanice – Domky a Kopanice – Baňa, nad ktorými sa týči kopec Banište. Ďalej pokračujete lesnou cestou k orientačnému miestu 9, kde sa VHO a MZJ rozdeľujú. Vy pokračujete vľavo a lesnou cestou sa dostanete k orientačnému miestu 27, kde opäť križujete MZJ a po pravej strane sa Vám odkryje výhľad na Richňavský tajch a najvyšší vrch Štiavnických vrchov Sitno (1009 m.n.m). Vy pokračujete rovno poľnou cestou k orientačnému miestu 22 – sedlo PLESO. Tu odbočíte doľava a lúčnym chodníkom sa dostanete k orientačnému miestu 28, kde sa začína krátka 200m dlhá žltá spojka na Dolný hodrušský banský jarok (ďalej DHJ). Vy odbočíte doprava na lesný chodník, ktorý vedie popri Hornom hodrušskom banskom jarku (ďalej HHJ). HHJ, ktorý je približne 8 km dlhý, privádzal zrážkové vody cez plytkú vodnú štôlňu do Richňavských tajchov. Približne v rovnakej nadmorskej výške sa dostanete až k lyžiarskej zjazdovke, ktorú prejdete podľa cykloznačenia krížom a pokračujete lesnou cestou miestami pospájanou úzkymi chodníkmi popri HHJ až k orientačnému miestu 21 – Červená Studňa. Tu prudko odbočíte doľava na asfaltovú cestu smerom do Hodruše-Hámrov. Po 850 m odbočíte z asfaltovej cesty na orientačné miesto 20 a pokračujete lesnou cestou, miestami spevnenou hrubým štrkom cez Hadovú, Rumplovskú k orientačnému miestu 18, kde sa začína Hodrušská spojka (žltá cyklotrasa) smerujúca do Banskej Hodruše. Vy pokračujete stále rovno po lesnej ceste, kde sa Vám po ľavej strane ponúkajú krásne výhľady na Hodrušskú dolinu, protiľahlé kopce a vybudovanú zjazdovku. Po miernom kamenistom stúpaní sa dostanete na orientačné miesto 17 – Kerling. Toto miesto ponúka okrem obhliadky miestnej kaplnky aj panoramatické výhľady na protiľahlé kopce Štiavnických Vrchov – Sitno, Veľký a Malý Tanád, Hrb, Banište, časti dediny Kopanice. V orientačnom mieste 17 – Kerling sa začína Jelšovská spojka (žltá cyklotrasa), ktorá sa po 1,8 km napája na MHO. Vy pokračujete rovno popri kaplnke po červenej cyklotrase. Miestami prudkým klesaním, ktoré sa strieda s príjemnými rovinatými úsekmi sa dostanete na lúku, k orientačnému miestu 16. Rýchlym zjazdom po lesnej ceste, miestami spevnenej hrubým štrkom, popri Národnej prírodnej rezervácii Kašivárová sa dostanete k orientačnému miestu 30. V tejto križovatke sa začína Vyhnianska spojka (modrá cyklotrasa). VHO pokračuje prudko doprava lesnou cestou, ktorá vás dovedie k usadlostiam na Vrchoch, odkiaľ sú nádherné výhľady do Hodrušskej doliny a na protiľahlý hrebeň Kojatína. Ďalej pokračujete prudkým zjazdom po kamenistej ceste k orientačnému miestu 14, kde VHO vychádza na asfaltovú cestu. Odbočíte doprava, riaďte sa cykloznačením a po 360m sa dostanete k orientačnému miestu 26 – Hodruša-Hámre (Kyslá).

[/as-accordion-item]

[as-accordion-item id=“item-2″ title=“Malý hodrušský okruh  / 41,3 km / 4 hod“]

 

Charakteristika

Malý hodrušský okruh má členitú trasu, Najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m). Trasa je vhodná pre kondične zdatnejších bajkerov. Trasa je v rovnako náročná v oboch smeroch. Obsahuje dve stúpania a dve klesania s rovnakým prevýšením 300m. Stúpania sú zhruba 10% takmer vždy na dĺžke 3km. Okruh vedie v bezprostrednej blízkosti tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch).

 

Popis trasy

Malý Hodrušský Okruh (ďalej MHO) je vyznačený modrou farbou a je obojsmerne zjazdný.
Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza. Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 5 – Kopanice, kde je viacero možností pre zaparkovanie auta, prípadne je možné sa tu pred jazdou občerstviť v miestnom pohostinstve. Z orientačného miesta 5 – Kopanice sa starou asfaltkou popri Evanjelickom kostole, ktorá sa po 500 m zmení na lesnú cestu dostaneme za dedinu Kopanice, odkiaľ sa ponúknu výhľady na okolité kopce Štiavnických Vrchov ako Muráň, Hrb, Banište, Kerling. Ďalej pokračuje MHO súbežne s Veľkým hodrušským okruhom (červená cyklotrasa, ďalej VHO) rýchlymi rovinatými úsekmi až k orientačnému miestu 4 – Priedolie, kde sa MHO a VHO rozchádzajú. MHO pokračuje vľavo po hrebeni Havrankovo, odkiaľ sa budú vynárať výhľady na protiľahlý hrebeň Kerlingu. Lesnou zvážnicou sa dostanete k orientačnému miestu 3, kde pred samotným hrebeňom Kojatína odbočíte doprava na lesnú zvážnicu, ktorou sa miernym klesaním dostanete na orientačné miesto 2. V tomto mieste krížite cyklotrasu VHO. Pokračujete ďalej vľavo lesnou zvážnicou značenou modrou farbou ponad závod Sandrik, ktorého areál sa pomedzi stromy odkrýva. Tu treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru, spomaliť a obísť ju. Lesná zvážnica sa napája na asfaltovú cestu pri miestnej časti Holubienec, ktorá v minulosti slúžila ako sídlisko pre robotníkov závodu Sandrik. Asfaltkou pokračujete až na most cez potok Hodrušianka, kde je umiestnené orientačné miesto 13 – Sandrik. Tu odbočíte doprava a asfaltkou sa po 460m dostanete k orientačnému miestu 12 – Jelšová, kde odbočíte doľava popri areáli banských šácht MAYER 1. a 2. z ľavej strany a Dolnom banskom závode na úpravu zlatých rúd do Jelšovskej doliny. Pokračujete miernym stúpaním asfaltkou popri rodinných domoch. Na konci dediny sa po pravej strane vynorí Banícky kostolík v Jelšovej. Rovinaté úseky sa striedajú s miernymi stúpaniami Jelšovskou dolinou. Tu si treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru a obísť ju. Asfaltová cesta sa v ostrej zákrute doprava pri komíne KLEMENT zmení na lesnú cestu, ktorá smeruje k orientačnému miestu 15. Tu začína Jelšovská spojka (žltá cyklotrasa) na Kerling. Pokračujete doprava lesnou čistinkou, ktorá sa napája na rýchlu zvážnicu, ktorá začne klesať do Hlôžkovej doliny. Tu sa začnú ponúkať výhľady do Hodrušskej doliny a do Kohútovskej doliny. Po dlhšom klesaní sa dostanete do miestnej časti obce Tergotňa, kde za mostom odbočíte doľava a asfaltovou cestou sa po 530m dostanete do miestnej časti Píla, na orientačné miesto 11. Súbežne s Kopanickou spojkou (žltá cyklotrasa, ďalej KS) sa dostanete k orientačnému miestu 10 – Kohútovo, kde sa MHO a KS rozchádzajú. Pokračujete ďalej rovno popri Kohútovskom potoku. Asfaltová cesta začne pomaly stúpať a plynulo sa zmení na lesnú cestu. Stúpanie Kohútovskou dolinou sa začne zväčšovať až sa ocitnete pod dedinou Kopanice, časť Domky. Na konci stúpania pri Katolíckom kostole sa dostanete na križovatku modrej, červenej a zelenej cyklotrasy, ktorá je orientačným miestom 8. MHO odbočuje doprava a cestou pomedzi kopce Banište a Hrb sa po krátkom kamenistom klesaní dostanete k orientačnému miestu 6, kde treba spomaliť a dať pozor na výjazd na asfaltku. Pokračujete doľava, napojíte sa na asfaltovú cestu a súbežne s KS sa dostanete na orientačný bod 5 – Kopanice.

[/as-accordion-item]

[/as-accordion]