Bajkom k tajchom

Hodrušský gaštan jedlý

Je nesporne najzaujímavejším stromom v Hodruši–Hámroch. Nachádza v bezprostrednej blízkosti Pázmánovho majera na juhozápadnom plošine hrebienka medzi Hlôžkovou dolinkou a dolinou Tiergarten, na pravej strane hlavnej Hodrušskej doliny.

História a súčasnosť

Nesporne najzaujímavejším stromom v Hodruši–Hámroch je takzvaný Hodrušský gaštan. Nachádza v bezprostrednej blízkosti Pázmánovho majera na juhozápadnom plošine hrebienka medzi Hlôžkovou dolinkou a dolinou Tiergarten, na pravej strane hlavnej Hodrušskej doliny, v katastri obce Banská Hodruša, severovýchodne od Dolného Hodrušského banského závodu. Jedná sa o Gaštan jedlý (Castanea sativa Mill.). Obvod kmeňa je 720 centimetrov, koruna je vysoká cca 18 metrov s priemerom viac ako 22 metrov. Vyznačuje sa veľmi hrubým kmeňom, z ktorého vodorovne odstávajú mohutné konáre. V kmeni je zvislá dutina, proti rozštiepeniu je kmeň stiahnutý železnými obručami.

Jeho vek je viac než 300 rokov, môže však byť aj starší. Uvádza sa síce, že bol vysadený v roku 1705, podľa názoru autora však tento dátum nemusí byť presný. Niektorí odborníci uvádzajú, že jedlé gaštany na naše územie priniesli až Turci pri svojich výbojoch v 17. storočí, avšak v Európe aj na Slovensku sa začali jedlé gaštany pestovať už v 13. storočí, napríklad v 80km vzdialenom Jelenci (Gýmeši) pri Nitre. Hodrušský gaštan nie je ojedinelým pre svoj vek, svojím obvodom kmeňa je však druhým najväčším gaštanom jedlým na Slovensku. Výnimočným je hlavne pre svoju polohu: úspešne rastie už niekoľko storočí v nadmorskej výške 508 m, zatiaľ čo inde na Slovensku sa vyskytuje maximálne do 250 m n. m., je to totiž strom typický pre vinárske oblasti. Zároveň je druhým najsevernejšie rastúcim gaštanom jedlým na Slovensku, ešte o niečo severnejšie rastie gaštan jedlý v Ostrej Lúke
Strom je evidovaný v štátnom zozname Chránených stromov Slovenska pod číslom S 449 od roku 1996. Nachádza sa na súkromnom pozemku, záujemcovia o jeho prehliadku sa musia dohodnúť s majiteľom blízkej usadlosti Pázmánovského majera.
Tento Gaštan jedlý však nie je ojedinelý v rámci doliny, v podobnej výške sa darí rásť a už aj rodiť plody inému, mladšiemu stromu rovnakého druhu. Umiestnený je v Banskej Hodruši pri štôlni Birnbaum vedľa katolíckeho kostola v nadmorskej výške 448 m. Je možné, že tento podstatne mladší strom bol vysadený z plodu už aklimatizovaného Hodrušského gaštanu.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.