Bajkom k tajchom

Horný hodrušský tajch

Najstaršia zmienka je z roku 1617, kde sa spomína dvojica tajchov.  Hrádza, alebo jej najstaršia časť, teda existuje najmenej 400 rokov. Tajch slúži v súčasnosti na rekreačné účely.

História a súčasnosť

Osud tohto tajchu dokonale potvrdzuje príslovie: „zíde z očí, zíde z mysle“. Po stáročia bol Horný hodrušský tajch tým starším, slávnejším, známejším a aj krajším z Hodrušských tajchov. Stačilo 40 rokov a okrem Hodrušanov už takmer všetci zabudli, že familiárne nazývaný „Hodrušák“ nie je osamelý, ale že sú tu dva tajchy. A kto si už prečítal o Ciblíkovskej lúke vie, že tajchy sú vlastne tri. Pritom Horný Tajch je od Dolného vzdialený vzdušnou čiarou len niekoľko sto metrov. Keď z tajchu zmizne voda, zmizne vlastne aj tajch samotný a pohltia ho prírodné sily. Našťastie Horný hodrušský tajch znovu vstáva z popola zabudnutia. Veľa stratil zo svojej rozlohy, objemu aj krásy, ale opäť má vodu a žije.

Najstaršia zmienka o Hornom hodrušskom tajchu je z roku 1617, kde sa spomína dvojica tajchov. Ďalšia zmienka je z roku 1630 v súvislosti so štôlňou Anna „pri tajchu“. Najstaršia zmienka z roku 1584 o tajchu v Hoelle sa s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje ešte k Tajchu na Ciblíkovskej/Skautskej lúke. Hrádza, alebo jej najstaršia časť teda existuje najmenej 400 rokov. S tým ako sa zvyšovali ťažby, vzrastali aj nároky na vodu a jej pohonnú energiu. Okrem drvenia a mletia rudy sa voda používala aj na jej tavenie – voda totiž neúnavne poháňala dúchacie mechy pecí piatich hodrušských hút. Bolo treba viac vody zachytiť a púšťať podľa potreby.
Hrádza Horného hodrušského tajchu bola výrazne zvyšovaná v roku 1705 Matejom Kornelom Hellom, v roku 1730 podáva návrh na jej ďalšie zvýšenie Samuel Mikovíny. K stavbe samotnej sa však pristúpilo až v rokoch 1736-1737. Už v roku 1743 sa Mikovíny chystal na jej ďalšie zvýšenie, ale nakoniec ho Matej Zipser presvedčil na výstavbu nového – Dolného hodrušského tajchu. V roku 1834 sa schátraná hrádza následkom prietrže mračien pretrhla, ale vody zadržal Dolný hodrušský tajch. Ešte v tom roku bola hrádza Horného tajchu opäť opravená a nadstavená o 16 výškových metrov a tým dosiahla dnešnú podobu polmesiacovej oblúkovej hrádze vyklenutej do doliny. V roku 1946 prehrdzavelo liatinové potrubie výpustného systému, unikajúca voda vymlela dutinu v hrádzi a všetka voda vytiekla. Nádrž bola neskôr len provizórne opravená, a bola slabo udržovaná – voda v nej bývala len po silných dažďoch. Dňa 25.7. 1960 bola v oblasti veľká prietrž mračien, ktorá naplnila Horný tajch a voda prenikla aj do Bane Rozália jej historickým ústím zo 16. storočia.
Po tomto incidente bola voda z tajchu definitívne vypustená, na pravej strane hrádze bol vybudovaný betónový bezpečnostný prepad pre prípad zanesenia výpustu. Tajch však už nebol sprevádzkovaný, nakoľko ťažba v bani Rozália sa prudko rozvíjala a kvôli vetraniu bola popod Horný tajch vyrazená štôlňa Prekopu 1. mája, ktorá mala pomôcť aj čerpaniu vôd z hĺbky. Dno jazera podfárala len o niekoľko metrov, a v prípade, že by došlo k prevaleniu jeho vody do bane Rozália, bola by to obrovská katastrofa. Štôlňa však svojmu účelu slúžila len niekoľko rokov. Jazero sa tak plnilo len jarnými a dažďovými vodami, ktoré odtekali permanentne otvoreným dnovým výpustom. Významne však zadržiavalo vody z prietrží mračien. Časom bol odstránený aj typický drevený mních regulácie výpustu. Plocha vypusteného tajchu bola 1.6.1966 odovzdaná štátnym lesom, ktoré ju vysadili stromčekmi. Darilo sa však len vlhkomilným jelšiam. V 80 rokoch 20. storočia boli v blízkosti bane Rozália razené veľkopriestorové banské diela, ktoré mali otvoriť medené rudy v hĺbkach pod Voznickou dedičnou štôlňou. Bol vyrazený takmer kilometer chodieb v profile, ktorým mohli jazdiť nákladné autá a 500 metrov hlboká veľkopriemerová šachta. Ťažba však nikdy nebola zahájená. Všetok kameň z razenia však bol vyvážený do najbližšieho voľného priestoru, ktorým bola plocha jazera. Tak sa stalo, že tajch bol z dvoch tretín pôvodnej plochy a objemu zaplnený horninami.
Keď na jalovinových násypoch po roku 2000 začala výstavba dolnej pohonnej stanice lyžiarskej lanovky a začalo sa hovoriť o zasnežovaní, Hornému hodrušskému tajchu znovu svitla nádej. Tajch bol vyčistený od stromov a boli vybagrované usadeniny na zvyšku dna. Opravil sa výpustný systém a bol vybudovaný mních. Po odstránení zeminy z návodnej strane hrádze sa opäť v plnej kráse zaskvelo pôvodné precízne vyloženie hrádze proti erózii vybudované z kameňa v roku 1834, bol vybudovaný aj bezpečnostný sklz vody z prepadu. Tiež bol obnovený prívodný jarok od potoka napájajúceho Dolný tajch, aj keď už len v podobe podzemného potrubia. Tajch teda opäť žije a pomaly sa vracia do povedomia ľudí.
Je jedným z troch tajchov Štiavnických vrchov, ktorým vedie po korune hrádze asfaltová komunikácia pre motorové vozidlá (okrem Horného hodrušského tajchu je to ešte Richňavský tajch a tajch Vindšachta).

Zberné jarky

Dĺžka prívodných (zberných) jarkov tajchu: cca 400 m.

Náhonné jarky

Kráľovský (Lillsko Michalský) nad Hodrušou nazývaný tiež Planierung má 5 660 metrov, z toho Kráľovská vodná štôlňa má 690 metrov. Tento privádzal vody k šachte Michal závodu Althandel nad Banskou Hodrušou. Súčasťou tohoto jarku je aj cca 700 metrový zberný jarok popod Kamenčok
Náhonný jarok k Pivovaru cez Bäreleuten (Perlajtňu) má cca 1200 m, privádzal vody k turbíne centrálnej stupy Horného hodrušského banského závodu

Parametre
  PôvodnýSúčasný
Nadmorská výška 575 m.n.m 575 m.n.m
Vodná plocha 3,46 ha 0,5 ha
Objem 255 800 m3 cca 80 000 m3
Dĺžka koruny hrádze 245 m 245 m
Šírka koruny hrádze max. 7 m 9 m
Výška hrádze od terénu 17 m 17 m
Maximálna hĺbka 14 m 14 m

 

Zdroje

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.