Bajkom k tajchom
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v tomto období Vám prinášame informácie, ako sme použili finančné prostriedky z darovaných 2% z dane z príjmov za rok 2015. Podľa zoznamu darcov, ktorí nám poslali z Daňového úradu je vidieť, že sú medzi vami dlhoročný podporovatelia projektu cyklotrás Bajkom k tajchom a dokonca sa medzi darcami objavili aj firmy. Ďakujeme všetkým , či už ste stabilný podporovateľ cyklotrás Bajkom k tajchom, alebo ste nám darovali vaše 2%  prvý krát.  V roku 2016 ste nám poslali spolu 2424,14 EUR. Finančné prostriedky boli použité na aktivity, o ktorých sme informovali počas roka a hlavne, ktoré ste si mohli všimnúť počas jazdenia po cyklotrasách Bajkom k tajchom.
No sú aj položky, ktoré priamo v teréne nevidíte, nepocítite. Každoročne musíme uhradiť poplatky súvisiace s prevádzkou webovej stránky Bajkom k tajchom. Ďalšie výdavky boli spojené s registráciou nášho občianskeho združenia ako príjemcu 2% z dane, ktorú musíme absolvovať každý rok. Registračný proces zbytočne odčerpáva finančné prostriedky z nášho OZ, ktoré by sme vedeli využiť užitočnejšie (poplatok za bankovú informáciu – 4€, poplatok notárovi za spracovane registrácie OZ  do zoznamu prijímateľov 2% z dane – 55€ ).
V roku 2016 sme opäť rozšírili informačné prostriedky pre cykloturistov, ktoré sme financovali z vašich darovaných peňazí.  Na vstupnom orientačnom mieste 60 Vodný raj Vyhne sme osadili novú informačnú tabulu projektu cyklotrás Bajkom k tajchom , na výrobu ktorej finančne prispela Nadácia Ekopolis.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2015/infotabula Vyhne.JPGĎalšia informačná tabuľa vyrobená z vašich darov bude osadená v tomto roku na orientačnom mieste 24 Vysoká. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu obsahu skôr osadených informačných tabúľ na orientačných miestach: 23 Richňavský tajch, 19 Banská Hodruša, 26 Hodruša-Hámre-Kyslá. Okrem financovania tlače veľkoformátových máp, bolo nutné zaplatiť odborné rozobratie a zloženie informačných tabúľ.

Ďalej sa nám podarilo aj s finančnou podporou Nadácie Ekopolis vyrobiť a osadiť dve informačné tabule k vodným štôlňam na Dolnom hodrušskom jarku. Nájdete tam informácie o dvoch banských dielach, ktoré sú viditeľné zo sedla bicykla, ak jazdíte po zelenej cyklotrase Mikovíniho zelená jazda.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2015/tabula_vodna stolna.JPG

Mnohí ste si pri jazdení po cyklotrasách Bajkom k tajchom všimli na začiatku náročných stúpaní (hangoch) malé tabuľky s informáciou o náročnosti, prevýšení a dĺžke daného úseku.  Malá tabuľka na začiatku stúpania motivuje začínajúcich cyklistov k pokusom zdolať  prekážku a tých skúsenejších cyklistov motivuje k zlepšovaniu výkonnosti a zručností na bicykli. Je to ďalší prvok nášho informačného systému, ktorý sa nám podarilo osadiť v teréne aj vďaka vašej finančnej pomoci.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2015/tabulka_hang Tergotna.JPG

Aj v minulom roku sme značnú časť nášho dobrovoľníckeho úsilia venovali údržbe cyklotrás. V minulom roku nám znovu pribudli kilometre cyklotrás do údržby.  Hoci sú to len 2 kilometre, ale údržba je náročnejšia a podrobnejšia. Na flow triale Helligon sme hneď na jar vyčistili celú trať, doplnili a upravili odvodňovacie prvky a znovu sme museli zhutniť celú trať vibračnou doskou. Pri tejto údržbe sme použili vaše darované peniaze na nákup rúr s vyšším zaťažením, nájom vibračnej dosky a nákup PHM.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2015/udrzba Helligon.JPG

Na ďalších cyklotrasách prebiehala bežná údržba cyklotrás ako v minulosti, kde sme spojili našu dobrovoľnícku prácu s prácou nášho plateného údržbára cyklotrás Peťa, ktorého financujeme z vašich darovaných peňazí.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2015/plateny udrzbar.jpg

Minulý rok bol poznačený vyšším počtom daždivých dní, čo značne zhoršilo stav cyklotrás a komplikovalo samotnú údržbu. Voda a blato bolo aj na takých miestach, kde v minulosti nebolo. Možno ste si aj vy všimli pri jazdení po cyklotrasách Bajkom k tajchom zvýšenú aktivitu drevorubačov, čo tiež neprispelo k dobrej zjazdnosti cyklotrás. Neustále sa snažíme dohodnúť s obhospodarovateľom veľkej časti lesných pozemkov, cez ktoré prechádza najväčšia časť cyklotrás, aby si viac dali záležať na údržbe poškodených lesných ciest po ťažbe. Bohužiaľ stále narážame na nepochopenie a znevažovanie našej práce.  V minulom roku niekoľko nespokojných cykloturistov so stavom cyklotrás Bajkom k tajchom adresovali svoj názor a nesúhlas nielen nám, ale aj primátorovi a poslancom mesta Banská Štiavnica. Môžeme to označiť za začiatok verejného tlaku na kompetentných, ktorý pomohol. Mesto Banská Štiavnica ako vlastník lesných pozemkov prisľúbilo aj na základe vašich podnetov pomoc pri riešení problémov  s poškodenými lestnými cestami po ťažbe dreva.  Uvidíme, či sa sľuby naplnia zo strany mesta Banská Štiavnica. Budeme radi, ak svoju nespokojnosť so zjazdnosťou cyklotrás, ktorú spôsobili drevorubači svojou činnosťou, budete  adresovať nie len nám ale znovu aj primátorovi a poslancom mesta Banská Štiavnica.

V minulom roku sme pokračovali aj v obnove cykloznačenia. Vo Vyhnianskej oblasti nám pomohol s obnovou miestny cyklista, ktorému sme vyplatili finančnú odmenu. V tomto roku budeme pokračovať v obnove dosluhujúceho cykloznačenia.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2015/obnova cykloznacenia.jpg

Boli by sme radi, ak by sa naša malá komunita rozšírila o nových dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli udržiavať cyklotrasy Bajkom k tajchom pre nás všetkých.

Ďakujeme za vašu podporu a budeme radi, ak aj v tomto roku budete smerovať svoje finančné dary z 2% z dane na cyklotrasy Bajkom k tajchom. U nás každé darované Euro môžete vidieť alebo pocítiť pri jazdení po cyklotrasách Bajkom k tajchom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *