Informácia o použití 2% v roku 2017

Stalo sa už pravidlom, že vás každoročne v tomto období informujeme o použití finančných prostriedkov z darovaných 2% z dane z príjmov za predchádzajúci rok. Vaša finančná podpora v podobe 2% z dane nám pomáha zabezpečiť hlavne údržbu cyklotrás v oblasti zjazdnosti a obnovy značenia. Medzi darcami sú pravidelní podporovatelia a prispeli aj firmy. Ďakujeme za dôveru pravidelným aj novým podporovateľom. Snažíme sa nestratiť vašu dôveru a naopak získať podporu  nových darcov, tým že všetky získané finančné prostriedky sú spotrebované na výdavky, ktoré priamo súvisia s rozvojom a údržbou cyklotrás Bajkom k tajchom.  V našom občianskom združení neexistujú výdavky na koordináciu činností alebo výdavky na marketingové účely typu perá, tričká, dresy.

V roku 2017 ste nám poslali spolu 1941,38 EUR, čo je menej o 482 EUR v porovnaní z predchádzajúcim rokom. Mrzí nás nižšia podpora, ale ďakujeme za každé 1 EUR, ktoré sme spotrebovali v minulom roku hlavne na údržbu cyklotrás. Tá je v posledných rokoch pre nás hlavnou a zásadnou činnosťou. Zostalo nás v našom občianskom združení málo aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa musia každoročne popasovať s problematickou zjazdnosťou cyklotrás, obnovou značenia po vandaloch, miestnych neprajníkoch a prekážkami obhospodarovateľa lesa a miestnej samosprávy.
Ako ste si mnohí všimli pri vašich cyklovýletoch, intenzita ťažby dreva v Štiavnických vrchoch sa skôr zvyšuje, ako by v určitých periódach kolísala. Nie sme schopní sprejazdniť mnoho úsekov lesných ciest tak, ako by sme si to želali, hoci v minulosti pri projektovaní a značení cyklotrás mali mnohé teraz problematické úseky lesných ciest vyhovujúci povrch. Ani lesní pracovníci, ani obhospodarovateľ lesa po ukončení ťažby neriešia poškodený povrch lesných ciest a nechávajú po sebe kilometre hlbokých koľají, kde sa kumuluje voda, ktorá podmáča celý povrch lesnej cesty a vytvárajú sa tak súvislé úseky s nespevneným povrchom a množstvom blata, po ktorom sa nedá jazdiť na horskom bicykli. Snažíme sa každoročne vyriešiť čo najviac kritických miest, ale riešiť problémy ručným náradím, ktoré spôsobili veľké stroje, je veľmi náročné. Sľuby politikov o podpore rozvoja turizmu, či už na miestnej úrovni, ale hlavne na parlamentnej úrovni sú len prázdne slová bez konkrétnych opatrení, ktoré by sme pocítili či už ako turisti pohybujúci sa v lese, alebo ako dobrovoľníci, ktorí sa starajú o verejnoprospešný projekt podporujúci turizmus v regióne.
Ak ste sa v tomto roku rozhodli darovať svoje 2% z dane na iný účel, alebo si netrúfate pridať sa do našej komunity dobrovoľníkov a podieľať sa tak na udržaní projektu cyklotrás Bajkom k tajchom pri živote, tak skúste aspoň zvýšiť svoj občiansky tlak na politikov vo svojom regióne, aby začali niečo robiť pre podporu turizmu a ochranu našich lesov, lebo zatiaľ sú to len sľuby bez konkrétnych opatrení.

Každý rok časť vašich darovaných finančných prostriedkov použijeme na  pravidelné výdavky spojené s prevádzkou webovej stránky Bajkom k tajchom. Ďalším pravidelným výdavkom sú poplatky spojené s registračným procesom, aby sme mohli od vás prijímať 2% z vašich daní, ktorý odčerpá z nášho rozpočtu spolu 59 EUR za poplatky (poplatok za bankovú informáciu – 4€, poplatok notárovi za spracovane registrácie OZ  do zoznamu prijímateľov 2% z dane – 55€ ).
Hneď na začiatku cyklistickej sezóny sme museli riešiť zničenú informačnú tabuľu pri Vodnom raji vo Vyhniach (orientačné miesto 60), kde niekomu asi vadila vo výhľade a ani nie po roku od osadenia ju poškodil tak, že pri oprave zostal pôvodný len rám informačnej tabule, všetko ostatné sme museli dať vymeniť. Opravu z väčšej časti financovala obec Vyhne, my sme z rozpočtu občianskeho združenia Bajkom k tajchom uhradili tlač novej veľkoformátovej mapy. Demontáž, montáž a s tým súvisiaca doprava boli vykonané v rámci našej dobrovoľníckej činnosti.

Rozbitá informačná tabuľa pri Vodnom raji Vyhne

V apríli sme začali s údržbou cyklotrás po zime, ktorú aj po zbytok sezóny zabezpečoval z väčšej miery náš platený údržbár cyklotrás Peťo, ktorého financujeme z vašich darovaných peňazí. Okrem bežných údržbárskych činností ako je odstraňovanie prekážok z cyklotrasy , odvodňovanie a vyrovnávanie povrchu na neprejazdných úsekoch, vykosil náš údržbár zarastené úseky cyklotrás Veľký hodrušský okruh a Prachovňa.

tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/kosenie 2017_02.jpg

tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/kosenie 2017_04.jpg

Pokračovali sme v obnove cykloznačenia, ktoré je buď poškodené úmyselne neprajníkmi, alebo už dosluhuje. Na niektoré úseky sa musíme bohužiaľ vracať opakovane. Pri tejto činnosti využívame darované finančné prostriedky na nákup farieb a štetcov. Vo Vyhnianskej oblasti nám pomohol s obnovou miestny cyklista a v Belianskej oblasti nám s údržbou intenzívne pomáha obec Banská Belá.Znovu sme sa nevyhli nákupu nových cyklosmeroviek, ktoré sme vymenili za polámané na orientačných miestach 7, 23 Richňavský tajch, 20, 18. V tomto roku nás čaká nákup a výmena ďalších cyklosmeroviek na orientačných miestach 5, 25, 34.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/znicene cyklosmerovky (orient.miesto 25).jpg

V úvode sezóny sme vyhlásili a organizovali dobrovoľnícku brigádu na údržbu nášho flow trailu Helligon, kde sme celú trať vyčistili po zimnom období, opravili niektoré zosunuté zákruty a vyčistili odvodňovacie prvky na celej trati. Celú trať sme znovu zhutnili vibračnou doskou. Aj keď bola dobrovoľnícka brigáda vyhlásená niekoľko týždňov dopredu, prišli nám pomôcť len traja dobrovoľníci. Ak by nám rekreačné stredisko Salamandra Resort nepomohlo a neposlala na výpomoc svojich zamestnancov, tak by nás tam bolo málo na to, aby sa nám podarilo vyčistiť celú zábavnú trať Helligon. Tento rok budeme opäť organizovať podobnú brigádu zameranú na čistenie flow trailu a želáme si, aby vás prišlo viac podporiť naše dobrovoľnícke akcie.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/udrzba_Helligon_2017.jpg

V auguste sa nám podarilo vymeniť starý a pre cyklistov nevyhovujúci drevený mostík cez horský potôčik na cyklotrase Prachovňa. Drevenú konštrukciu mostíka sme zakúpili z darovaných peňazí od miestneho remeselníka. Na nás ostala preprava a osadenie masívnej konštrukcie v teréne. Do oblasti osadenia dreveného mostíka sa musíme ešte vrátiť v tomto roku a popracovať na zjazdnosti lesnej cesty, ktorá je značne poškodená po ťažbe dreva.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/mostik PRACHOVNA_1.jpg

tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/mostik PRACHOVNA_2.jpg

V závere roka sme pracovali na novej verzii našej papierovej mapy projektu cyklotrás Bajkom k tajchom. Tlač papierových máp sme financovali zo zostatku darovaných peňazí a finančne nám vypomohla pri úhrade nákladov na tlač Obec Hodruša – Hámre. Takže aj v ďalšej cyklistickej sezóne budete mať naše papierové mapy k dispozícii bezplatne na obecných úradoch obcí Hodruša – Hámre, Vyhne, Banská Belá, Rudno nad Hronom a v niektorých ubytovacích zariadeniach, ktoré s nami spolupracujú.
tl_files/images/news/pouzitie 2percenta 2016/papier.mapy.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *