Bajkom k tajchom

Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM v roku 2021.

Aj vďaka vám, našim podporovateľom projektu cyklotrás Bajkom k tajchom, ktorí ste nezabudli na pekné zážitky z cyklotrás Bajkom k tajchom a rozhodli ste sa darovať 2% zo svojej dane z príjmu za rok 2020, môžeme zverejniť informáciu, čo všetko sa nám  z darovaných peňazí podarilo zrealizovať.

V minulom roku sme prijali spolu 3281,86 EUR od 21 darcov. Medzi darcami sú štyri obchodné spoločnosti.  Ďakujeme Vám za vašu dôveru a finančnú podporu.

Každý rok sa nevyhneme úhrade poplatkov súvisiacich s prevádzkou domény a webovej stránky Bajkom k tajchom.

Ďalšie peniaze išli na poplatky v súvislosti s registráciou nášho občianskeho združenia ako príjemcu 2% z dane, ktorú musíme absolvovať každý rok. Celý tento registračný proces zbytočne odčerpáva finančné prostriedky z nášho OZ, ktoré by sme vedeli využiť užitočnejšie a je to len istý zárobok pre banky a notárov (poplatok za bankovú informáciu –  5,50€, poplatok notárovi za spracovane registrácie OZ  do zoznamu prijímateľov 2% z dane –  72,50€ ).

Dôležitou časťou našej činnosti je údržba cyklotrás, ktorej sa venujeme počas celej cyklistickej sezóny. Veľkú časť prác na zjazdnosti cyklotrás zabezpečoval náš platený údržbár cyklotrás Peťo, ktorého činnosť sme financovali z vašich darovaných  peňazí.  Údržbár celú cyklistickú sezónu odstraňuje uvoľnené kamene  a padnuté konáre, stromy. Strihá náletovú zeleň, odvodňuje  a kosí úseky cyklotrás, ktoré si to vyžadujú.. Aj napriek veľkému úsiliu nie sme schopní zabezpečiť zjazdnosť na niektorých úsekoch tak, ako by sme chceli. Ručným náradím nie je možné opraviť to, čo na mnohých miestach poškodili lesné stroje pri ťažbe a približovaní dreva.

Ostatní členovia OZ sa venovali obnove cykloznačenia a oprave poškodených cyklosmeroviek na orientačných miestach.

V minulom roku sme vymenili poškodené doplnkové informačné tabuľky na orientačných miestach 17 Kerling, 33 Žarnovica, cyklosmerovku na orientačnom mieste 80. V tomto roku čaká na výmenu poškodená doplnková informačná tabuľka na orientačnom mieste 20,  cyklosmerovka na orientačnom mieste 6 ako aj náhrady všetkých poškodených cyklosmeroviek a tabuliek, ktoré sa vyskytnú.

Rovnako ako v roku 2020 tak aj v roku 2021 financoval obnovu maľovaného cykloznačenia Slovenský cykloklub z dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výške 1880,15 €. 

Podobne ako v minulom roku ani teraz sme ako komunita dobrovoľníkov nevyplatili žiadne odmeny, nenárokovali sme si preplatenie dopravných nákladov a rozhodli sme sa ponechať celú finančnú odmenu od Slovenského cykloklubu na účte občianskeho združenia pre potreby údržby cyklotrás Bajkom k tajchom v ďalších obdobiach.

Úvod cyklistickej sezóny patril jarnej údržbe nášho flow trailu Helligon. Celú trať sme vyčistili po zimnom období a opravili všetky zákruty. Na záver sme trať zhutnili vibračnou doskou. Aj keď bola dobrovoľnícka brigáda vyhlásená niekoľko týždňov dopredu a pandemická situácia s počasím boli prijateľné, prišlo nám pomôcť menej fanúšikov flow trailu ako v predchádzajúcom roku. Ďakujeme skalným účastníkom z Nových Zámkov a ostatným, ktorí prišli pripraviť flow trail Helligon na sezónu. Tento rok budeme opäť organizovať podobnú brigádu zameranú na čistenie flow trailu a veľmi by nás potešila väčšia podpora z vašej strany.

V jeseni 2021 sme sa pustili do opravy povrchu a odvodnenia lesnej cesty, po ktorej je vedená cyklotrasa Prachovňa, ktorá je dôležitou spojnicou medzi historickým jadrom Banskej Hodruše a športovým strediskom Salamandra Resort.

Napriek tomu, že pre potreby cykloturistiky by stačilo upraviť maximálne 1,5 m koridor lesnej cesty, museli sme upravovať a odvodňovať celý profil lesnej cesty kvôli vodným a terénnym podmienkam v danej lokalite.  Práce na oprave povrchu častí cyklotrasy Prachovňa zahŕňali:

1. osadenie 10 kusov cestných drevených odrážok do povrchu lesnej cesty na vopred vybraných miestach,

2. výkop odvodňovacích kanálov popri lesnej ceste na vopred vybraných miestach,

3. spevnenie povrchu cyklotrasy kamenivom na piatich častiach lesnej cesty.

Koordináciu prác, inštaláciu cestných drevených odrážok  a konečné úpravy ručným náradím vykonávali bezplatne dobrovoľníci  OZ Bajkom k tajchom a priatelia projektu cyklotrás Bajkom k tajchom.

Činnosti spojené s výrobou cestných drevených odrážok, výkopom lôžok pre cestné drevené odrážky, výkopom odvodňovacích kanálov, návozom a rozhŕňaním kameniva na povrch cyklotrasy boli zabezpečené lokálnymi dodávateľmi  a boli financované z dotácie Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.  vo výške 1700 EUR a finančnými zdrojmi poskytnutými z rozpočtu obce Hodruša-Hámre vo výške 1162 €.

Bohužiaľ pandémia ku koncu roka nám nedovolila dokončiť práce na oprave povrchu a odvodnení úseku cyklotrasy Prachovňa za hotelom Salamandra, preto nás tento rok ešte čaká dokončiť spomínaný úsek.  Veríme, že cyklotrasu Prachovňa začnú cykloturisti využívať viac vďaka lepšej zjazdnosti a že ju objavia aj peší turisti.

Práce je stále dosť, keďže v mnohých prípadoch lesní pracovníci neberú ohľad na cyklotrasy a zostáva po nich neporiadok.  Boli by sme radi, ak by sa naša malá komunita znovu rozšírila o ďalších nových aktívnych dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli udržiavať cyklotrasy Bajkom k tajchom pre nás všetkých.

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie články

Máme toho viac, tu je najbližších 6 článkov.