Bajkom k tajchom

Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM

Stalo sa už pravidlom, že vás každoročne v tomto období informujeme o použití finančných prostriedkov z darovaných 2% z dane z príjmov za predchádzajúci rok. Vaša finančná podpora nám pomáha zabezpečiť hlavne financovanie údržby cyklotrás v oblasti zjazdnosti a obnovy značenia. Medzi darcami sú pravidelní podporovatelia a prispeli aj firmy. Ďakujeme za dôveru pravidelným aj novým podporovateľom. Snažíme sa nestratiť vašu dôveru a naopak získať podporu nových darcov tým, že všetky získané finančné prostriedky sú spotrebované na výdavky, ktoré priamo súvisia s rozvojom a údržbou cyklotrás Bajkom k tajchom.  V našom občianskom združení neexistujú výdavky na koordináciu činností alebo výdavky na marketingové účely typu perá, tričká, dresy.

V roku 2022 ste nám poslali spolu 8 733,12 EUR od 31 darcov. Medzi darcami sa nachádza 8 obchodných  spoločnosti, ktoré výrazne navýšili celkovú sumu zaslanú z Finančnej správy.

Ďakujeme za každé 1 Euro, ktoré sme užitočne využili v minulom roku a použijeme aj v tomto roku na údržbu cyklotrás tak, aby vaše jazdenie na bicykli bolo plné radosti s čo najmenším množstvom rušivých momentov spôsobených zhoršenou zjazdnosťou na cyklotrasách Bajkom k tajchom.  Tá je v posledných rokoch pre nás hlavnou a zásadnou činnosťou. Zostalo nás v našom občianskom združení málo aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa musia každoročne popasovať s problematickou zjazdnosťou cyklotrás, obnovou cykloznačenia, ktoré  po rokoch dosluhuje, alebo je zničené po vandaloch. Hoci sú Štiavnické vrchy chránenou krajinnou oblasťou, intenzita ťažby dreva tu nepoľavuje. S touto činnosťou súvisí využívanie lesných ciest na približovanie a zvoz dreva, ktoré spôsobujú v niektorých častiach zle prejazdné úseky pre bicykle. Nie sme schopní sprejazdniť niektoré úseky lesných ciest tak, ako by sme si to želali, hoci v minulosti pri projektovaní a značení cyklotrás mali mnohé – teraz problematické úseky lesných ciest vyhovujúci povrch.

Každý rok časť vašich darovaných finančných prostriedkov použijeme na  pravidelné poplatky spojené s prevádzkou webovej stránky Bajkom k tajchom.

Ďalším pravidelným výdavkom sú poplatky spojené s registračným procesom, aby sme mohli prijímať 2% z vašich daní. Celkovo sa jedná o 85,55 EUR, pričom poplatok za bankovú informáciu je 5,55€ a poplatok notárovi za spracovane registrácie OZ do zoznamu prijímateľov 2% z dane je 80€ .

Koncom februára 2022 sme nášmu platenému údržbárovi cyklotrás zakúpili elektrobicykel v hodnote 2999 €, aby sme mu uľahčili a zrýchlili presuny s náradím na cyklotrasách pri údržbe. Elektrobicykel bude používaný výlučne na údržbu cyklotrás Bajkom k tajchom a nie na bežné jazdenie. Všetci v našom občianskom združení jazdíme na horských bicykloch bez elektrického pohonu.

V apríli sme začali s údržbou cyklotrás po zime, ktorú zabezpečuje predovšetkým náš platený údržbár cyklotrás Peťo – jeho práca je financovaná práve z vašich darovaných peňazí. Okrem bežných údržbárskych činností ako je odstraňovanie prekážok z cyklotrás , odvodňovanie a vyrovnávanie povrchu na neprejazdných úsekoch, vykosil náš údržbár zarastené úseky cyklotrás Veľký hodrušský okruh, Prachovňa a Stopa salamandry.

Pokračovali sme v obnove cykloznačenia, ktoré je buď poškodené úmyselne neprajníkmi, alebo už dosluhuje po rokoch. Na niektoré úseky sa musíme bohužiaľ vracať opakovane kvôli vandalom.  Pri tejto činnosti využívame darované finančné prostriedky na výrobu cyklosmeroviek, doplnkových info tabúľ, nákup farieb a štetcov.  S údržbou v Belianskej oblasti nám intenzívne pomáha obec Banská Belá, ktorá zabezpečuje predovšetkým vyčistenie zarastených úsekov na Belianskom okruhu a odstraňovanie veľkých prekážok.

Znovu sme sa nevyhli výmene poškodených cyklosmeroviek. Obnovili sme cyklosmerovky na orientačných miestach 6 (na Kopaniciach), 20 (pri Teplom potoku), 17 Kerling, 27 (nad Richňavským tajchom),  na Vrchoch pod NPR Kašivárová sme obnovili doplnkovú cyklotabulu s upozornením, v časti Nevidze na Vyhnianskom okruhu sme obnovili zničený stĺp s malými cyklosmerovkami. Premiestnili sme na lepšie miesto stĺp s cyklosmerovkami na orientačnom mieste 27.  Na obnovu maľovaného cykloznačenia nám finančne prispel Slovenský cykloklub.

Po pandemických obmedzeniach  sme vyhlásili a organizovali na začiatku júna dobrovoľnícku brigádu na údržbu nášho flow trailu Helligon, kde sme sa snažili celú trať vyčistiť po zimnom období. Opravili sme niektoré zosunuté zákruty a vyčistili odvodňovacie prvky na celej trati. Časť trati sme znovu zhutnili prenajatou vibračnou doskou. Niekoľko dní pred samotnou brigádou nám prišli pomôcť na Helligon aktivační pracovníci z Obecného úradu v Hodruši – Hámroch, ktorým sa podarilo vyčistiť časť spodnej sekcie flow trailu.

Hoci sme informovali o plánovanej brigáde niekoľko týždňov dopredu, znovu bola účasť dobrovoľníkov na brigáde minimálna. Ak by nám neprišla pomôcť malá skupinka cyklistov z Nových Zámkov, tak by sa nám nepodarilo pripraviť Helligon na sezónu tak, ako sme to plánovali.

Tento rok budeme opäť organizovať podobnú brigádu zameranú na čistenie flow trailu a dúfame, že podpora bude z vašej strany väčšia.

Vďaka vašej finančnej podpore sme si mohli dovoliť pokračovať koncom leta a jeseni 2022 v úprave povrchu cyklotrás Prachovňa a Stopa salamandry takou intenzitou ako v predchádzajúcom roku. O úpravách povrchu uvedených cyklotrás sme informovali v článkoch tutu.

Vaše darované finančné zdroje z 2 % z dane nám umožnili ešte na konci novembra 2022 objednať si malý bager a upraviť povrch zle zjazdného úseku cyklotrasy – Mikovíniho zelená jazda pri orientačnom mieste č. 37.  Tento úsek bol dlhodobo zle zjazdný pre cyklistov kvôli podmáčaniu povrchu lesnej cesty z blízkej mokrade a intenzívnemu pohybu poľovníkov na terénnych autách v tejto oblasti. Za pomoci malého bagra a ručného náradia sa nám podarilo vytvoriť úzky chodník pre cyklistov popri lesnej ceste, ktorý by mal vyriešiť problémy so zjazdnosťou v tomto úseku cyklotrasy.

Tešíme sa na tohtoročnú cyklistickú sezónu a budeme radi, ak by ste činnosť našej malej dobrovoľníckej komunity podporili finančne, alebo aktívnou prácou pri údržbe cyklotrás Bajkom k tajchom, lebo stále je čo vylepšovať .

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie články

Máme toho viac, tu je najbližších 6 článkov.