Bajkom k tajchom

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v tomto pandémiou postihnutom období vám prinášame informácie, ako sme použili finančné prostriedky z darovaných 2% z dane z príjmov v roku 2020.

Rovnako ako každého z nás zasiahli zmeny kvôli boju s nebezpečnou chorobou, tak sme tieto zmeny pocítili aj my v občianskom združení nie len pri organizovaní brigád ale aj v prepade príjmov z vašich darovaných 2% z dane z príjmov.

Tým, že Finančná správa SR posunula termín na podávanie daňových priznaní z Dane z príjmov za rok 2019, tak sa aj posunulo zasielanie časti dane z príjmov na účty občianskych združení . Doteraz sme nedostali od Finančnej správy SR zoznam darcov, takže nevieme identifikovať počet darcov ako v minulých rokoch.

To nám však nebráni poďakovať všetkým, či už stabilným podporovateľom, alebo tým,  ktorí darovali 2%  prvý krát.  V roku 2020 ste nám poslali spolu 1779,63 EUR.  Je to menej prijatých finančných prostriedkov v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi, ale s pomocou obcí Hodruša-Hámre, Banská Belá a Vyhne sa nám podarilo vykryť tento výpadok a zabezpečiť údržbu cyklotrás Bajkom k tajchom v podobnom rozsahu ako v minulých rokoch.

Finančné prostriedky boli použité na aktivity, o ktorých sme informovali počas roka, ich výsledky ste si mohli  všimnúť počas jazdenia po cyklotrasách Bajkom k tajchom.

No sú aj položky, ktoré priamo v teréne nevidíte, ako napríklad poplatky súvisiace s prevádzkou webovej stránky Bajkom k tajchom, alebo výdavky spojené s registráciou nášho občianskeho združenia ako príjemcu 2% z dane, ktorú musíme absolvovať každý rok. Registračný proces u notára vrátane poplatku za bankovú registráciu odčerpáva 76,50€.

Koncom marca začal náš profesionálny údržbár Peťo s údržbou povrchu cyklotrás v Hodrušskej a Vyhnianskej oblasti. Hrabaním, odvodňovaním, kosením a odstraňovaním popadaných stromov a konárov sa snažil vylepšovať zjazdnosť cyklotrás počas celého roka. O jeho činnosti sme informovali v samostatnom článku. Jeho činnosť bola financovaná z finančných prostriedkov obce Hodruša-Hámre a peňazí získaných z darovaných 2% z dane.

V apríli sa nám podarilo vymeniť všetky cyklosmerovky na orientačných miestach cyklotrás Beliansky okruh, okruh Masaryk, spojka Gastorné, spojka Kolárička, pretože na pôvodných cyklosmerovkách bol už vyblednutý nečitateľný obsah. Výrobu cyklosmeroviek financovala obec Banská Belá. Ostatné náklady na výmenu už boli v réžii nášho občianskeho združenia.

Z dôvodu pandemických opatrení sa nám podarilo zorganizovať pravidelnú brigádu na našom flow traile HELLIGON až v júni. Táto brigáda bola pre nás veľkým prekvapením z pohľadu počtu účastníkov, keďže sa nás stretlo rekordných 30 dobrovoľníkov. O občerstvenie sa ako každý rok postaral Salamadra Resort a vďaka patrí tomuto stredisku aj za to, že nás vyviezli lanovkou na začiatok flow trailu Helligon.  Fotografie z tejto brigády nájdete tu.

V minulom roku sme pokračovali aj v obnove cykloznačenia na cyklotrasách. Prvý krát v histórii projektu cyklotrás Bajkom k tajchom financoval obnovu maľovaného cykloznačenia Slovenský cykloklub z dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výške 1939 €.  O tejto činnosti sme informovali v článku. Ako komunita dobrovoľníkov sme si nevyplatili žiadne odmeny, nenárokovali sme si preplatenie dopravných nákladov a rozhodli sme sa ponechať celú finančnú odmenu od Slovenského cykloklubu na účte občianskeho združenia pre potreby údržby cyklotrás Bajkom k tajchom v ďalších obdobiach.

Obnovu cyklosmeroviek, cyklotabúľ a doplnenie malých cyklosmeroviek sme financovali z darovaných 2% z dane. Poškodené cyklosmerovky sme vymenili na orientačných miestach: 34. Uhliská, 25. Lachtriská, 23. Richňavský tajch, 27., 17. Kerling, 105. Doplnili sme malé cyklosmerovky na cyklotrase Hodrušská spojka.

V závere roka sa nám podarilo opraviť poškodenú informačnú tabuľu na orientačnom mieste 33. Žarnovica. Na opravu informačnej tabule nám prispelo mesto Žarnovica vo výške 210 €. Zostatok nákladov na opravu vo výške 210 € sme financovali z darovaných 2% z dane.

V tomto roku budeme pokračovať v obnove a dopĺňaní cykloznačenia. Boli by sme radi, ak by sa naša malá komunita rozšírila o nových dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli udržiavať cyklotrasy Bajkom k tajchom pre nás všetkých. Ďakujeme za vašu podporu a budeme radi, ak sa v tomto roku rozhodnete darovať svoje 2% z dane na cyklotrasy Bajkom k tajchom. U nás každé darované Euro môžete vidieť alebo pocítiť pri jazdení po cyklotrasách Bajkom k tajchom.

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *