Bajkom k tajchom

Informácia o použití darovaných peňazí z kampane 2% z dane na podporu projektu cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM.

Stalo sa už pravidlom, že Vás každoročne v tomto období informujeme o použití finančných prostriedkov z darovaných 2% z dane z príjmov za predchádzajúci rok. Vaša finančná podpora v podobe 2% z dane nám pomáha zabezpečiť hlavne financovanie údržby cyklotrás v oblasti zjazdnosti a obnovy značenia. Medzi darcami sú pravidelní podporovatelia a prispeli aj firmy. Ďakujeme za dôveru pravidelným aj novým podporovateľom. Snažíme sa nestratiť Vašu dôveru a naopak získať podporu  nových darcov, tým že všetky získané finančné prostriedky sú spotrebované na výdavky, ktoré priamo súvisia s rozvojom a údržbou cyklotrás Bajkom k tajchom.  V našom občianskom združení neexistujú výdavky na koordináciu činností, alebo výdavky na marketingové účely typu perá, tričká, dresy.

V roku 2019 ste nám poslali spolu 2483,49 EUR od 26 darcov. Medzi darcami sú 3 obchodné spoločnosti a niekoľko živnostníkov, ktorí  aj napriek nižšej podpore sumu zaslanú z vašich 2% z dane zvýšili v porovnaní z minulým obdobiami.

V auguste sme dostali finančný dar vo výške 200 EUR od poslanca Obecného zastupiteľstva v Hodruši Hámroch – Eduarda Baču.

Mrzí nás nižší počet darcov, ale ďakujeme za každé 1 EUR, ktoré sme užitočne využili v minulom roku hlavne na údržbu cyklotrás. Tá je v posledných rokoch pre nás hlavnou a zásadnou činnosťou. Zostalo nás v našom občianskom združení málo aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa musia každoročne popasovať s problematickou zjazdnosťou cyklotrás a obnovou cykloznačenia, ktoré už po rokoch dosluhuje, alebo je zničené po vandaloch.  Ako ste si mnohí všimli pri Vašich cyklovýletoch, intenzita ťažby dreva v Štiavnických vrchoch sa skôr zvyšuje, ako by v určitých periódach kolísala. Nie sme schopní sprejazdniť mnoho úsekov lesných ciest tak, ako by sme si to želali, hoci v minulosti pri projektovaní a značení cyklotrás mali mnohé teraz problematické úseky lesných ciest vyhovujúci povrch.

Každý rok časť Vašich darovaných finančných prostriedkov použijeme na  pravidelné výdavky spojené s prevádzkou webovej stránky Bajkom k tajchom.

Ďalším pravidelným výdavkom sú poplatky spojené s registračným procesom, aby sme mohli od vás prijímať 2% z vašich daní, ktorý odčerpá z nášho rozpočtu spolu 71 EUR za poplatky (poplatok za bankovú informáciu – 4€, poplatok notárovi za spracovane registrácie OZ  do zoznamu prijímateľov 2% z dane – 67€ ).

Vo februári minulého roka sme spustili výzvu na portáli www.ludialudom.sk na zaslanie finančnej podpory na obstaranie sčítača cyklistov. Toto zariadenie je drahé a nedovolili sme si ho celé obstarať z finančných prostriedkov určených na údržbu cyklotrás, ktorá je pre nás dôležitá.  Z uvedenej výzvy sa nám podarilo získať  1607 €. Ďalšie finančné prostriedky na obstaranie sčítača vo výške 400 € nám darovali dve ubytovacie zariadenia z Hodrušskej doliny. Zostatok peňazí do výšky obstarávacej hodnoty sčítača cyklistov vo výške 497 €  sme použili z darovaných 2% z dane.

Takto sa nám podarilo v máji nainštalovať v teréne jeden z prvých cyklosčítačov na horských cyklotrasách na Slovensku.  Sme schopní prakticky na dennej báze informovať o počte jazdiacich cyklistov po Veľkom hodrušskom okruhu.

O vyhodnotení výzvy z portálu www.ludialudom.sk sme informovali v článku tu.

O prvých údajoch z cyklosčítača sme informovali v článku tu.

V apríli sme začali s údržbou cyklotrás po zime, ktorú aj po zbytok sezóny zabezpečoval z väčšej miery náš platený údržbár cyklotrás Peťo, ktorého financujeme práve z vašich darovaných peňazí. Okrem bežných údržbárskych činností, ako je odstraňovanie prekážok z cyklotrasy , odvodňovanie a vyrovnávanie povrchu na neprejazdných úsekoch, vykosil náš údržbár zarastené úseky cyklotrás Veľký hodrušský okruh, Prachovňa a Stopa salamandry.

Pokračovali sme v obnove  cykloznačenia, ktoré je buď poškodené úmyselne neprajníkmi, alebo už dosluhuje. Na niektoré úseky sa musíme bohužiaľ vracať opakovane. Pri tejto činnosti využívame darované finančné prostriedky na nákup farieb a štetcov. Naša nová posila z Nitry – Peťka a Tony sa zamerali na obnovu a doplnenie cykloznačenia na Bolemanovej trase, Vyhnianskom a Pivovarskom okruhu vo Vyhnianskej oblasti. S údržbou v Belianskej oblasti nám intenzívne pomáha obec Banská Belá, ktorá v závere roka zaplatila výrobu 28 kusov nových veľkých cyklosmeroviek a ďalších menších cyklotabuliek. Toto cykloznačenie bude nainštalované v  cyklosezóne 2020.

V Hodrušskej oblasti nám pomohla s financovaním výroby cyklosmeroviek obec Hodruša-Hámre. Znovu sme sa nevyhli výmene poškodených cyklosmeroviek. Obnovili sme cyklosmerovky na orientačných miestach 106 Akvadukt, 108, 32 Lukavica.  V tomto roku doplníme cykloznačenie malými cyklosmerovkami tam, kde ste nás upozornili na horšiu orientáciu v teréne.

V úvode sezóny sme vyhlásili a organizovali dobrovoľnícku brigádu na údržbu nášho flow trailu Helligon, kde sme celú trať vyčistili po zimnom období, opravili niektoré zosunuté zákruty a vyčistili odvodňovacie prvky na celej trati. Celú trať sme znovu zhutnili vibračnou doskou. Tento raz to bolo bez podpory zo strany Salamandra resort, ale niekoľko dní pred samotnou brigádou nám prišli pomôcť na Helligon aktivační pracovníci z Obecného úradu v Hodruši – Hámroch. Bez ich pomoci by sa nám nepodarilo pripraviť flow trail na sezónu, pretože znovu bola účasť na vopred vyhlásenej brigáde minimálna. Prišli nám pomôcť len štyria dobrovoľníci.  Tento rok budeme opäť organizovať podobnú brigádu zameranú na čistenie flow trailu a želáme si, aby vás prišlo viac podporiť naše dobrovoľnícke akcie. Veríme, že sa problém so šírením koronavírusu do vtedy utlmí a v zdraví sa stretneme.

V júni sa nám podarilo vytlačiť ďalšiu edíciu  našej papierovej skladanej mapy cyklotrás projektu Bajkom k tajchom. Opäť sme v nej urobili zopár zmien, ktoré prispejú k lepšej orientácii v teréne.

Aj keď cena výroby papierových máp bola znovu vyššia v porovnaní z predchádzajúcou edíciou, naďalej sú vám naše papierové mapy k dispozícii BEZPLATNE vďaka finančnej podpore z nadačného fondu spoločnosti  Pricewaterhouse Coopers Slovensko s.r.o. a dofinancovaniu tlače zo strany Obecného úradu v Hodruši-Hámroch.

Zoznam miest, kde môžete získať bezplatne naše papierové mapy nájdete tu.

Tešíme sa na tohtoročnú cyklistickú sezónu a budeme radi, ak by ste činnosť našej malej dobrovoľníckej komunity podporili finančne, alebo aktívnou prácou pri údržbe cyklotrás Bajkom k tajchom, lebo stále je čo vylepšovať .

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *