Bajkom k tajchom

Kaplnka sv. Alžbety

Kaplnka sv. Alžbety v cintoríne bola postavená v r. 1892 farárom Antonom Oldingerom. Pod kaplnkou je pochovaný farár Oldinger s matkou a dvomi sestrami.

História a súčasnosť

Kaplnka sv. Alžbety v cintoríne bola postavená v r. 1892 farárom Antonom Oldingerom. Pod kaplnkou je pochovaný farár Oldinger s matkou a dvomi sestrami. Je to stavba bežného typu kaplniek, ktorý má na hlavnom priečelí lizénové členenie, ukončené trojbokým štítom, nad ktorým je vežička s otvormi. Je tu umiestnený menší zvon, ktorý darovala, podobne ako zvon na kaplnke sv. Jána Nepomuckého, Mária Longauerová v roku 1939, pretože pôvodný zvon bol tiež zrekvirovaný v čase I. svetovej vojny.

Zdroj: https://www.banskabela.sk/zaujimavosti-v-obci.html

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.