Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na Praniarskej

Bola postavená v roku 1867 rodinou Jána Nickla. Renovovaná bola v rokoch 1939, 1998 a 2003.
Počas zím so snehom slúži na bohoslužby pre starších obyvateľov nižšej časti Banskej Hodruše.