Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Na námestí obce v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty stojí kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Vybudovaná bola v roku 1756 za účinkovania farára Štefana Stokkera, pričinením Andreja Hertingera, senátora a banského majstra v Banskej Belej.
Je to rokoková sieňová stavba s polygonálnym uzáverom.Vo svätyni je lunetová klenba a v lodi hrebienkovité zaklenutie. Pultová strecha je zakrytá šindľovou krytinou a na vrchu je menšia vežička so zvonom, ktorý darovala tunajšia farníčka Mária Longauerová roku 1939. Pôvodný zvon bol zrekvirovaný do I. svetovej vojny. V roku 1938 bola vykonaná generálna oprava kaplnky. Posledná generálna oprava bola v roku 1988.
V súčasnosti sa kaplnka používa iba raz v roku na sviatok sv. Jána Nepomuckého, vzhľadom na jej bezprostrednú polohu v neprehľadnej zákrute štátnej cesty.