Katolícka škola na Tergótni (správa závodu Tiergarten)

Pôvodne prízemná budova rovnomenného ťažiarstva  zo 17. storočia nadstavená po roku 1903 o jedno poschodie a upravená na školu.
Ťažiarstvo Thiergarten sa spomína roku 1544 v súvislosti s razením dedičnej štôlne Tiergarten v rovnomennej bočnej doline. Ťažiarstvo dobývalo rudy na žile Katarína-Tiergarten so striedavými úspechmi, v 18. storočí dosiahlo rozkvet, avšak zakrátko upadlo. Budova slúžila ako škola do roku 1960, potom ako zdravotné stredisko a sklad civilnej obrany.
Budova je v súčasnosti v uspokojivom stave, ale je nevyužívaná.