Katolícka škola v Banskej Hodruši (Meštianka)

Nachádza sa oproti farskému katolíckemu kostolu v Banskej Hodruši.
Bola postavená magistrátom mesta Štiavnica v roku 1903.
Svojmu účelu s prestávkami slúžila do roku 1960.