Katolícky kostol sv. Alžbety vdovy v Dolných Hámroch

Bol postavený ako novoklasicistická stavba v rokoch 1892 -1894 Gerambovskou banskou úniou pre potreby veriacich v Dolných Hámroch , pravdepodobne na mieste staršieho rovnomenného dreveného kostola zo 17. storočia.
Po bankrote Gerambovskej banskej únie prešiel do rúk cirkvi vydražením v roku 1906 za 100 korún.