Bajkom k tajchom

Hodnotiaci systém podľa náročnosti na kondíciu

Nachádzate sa v Štiavnických vrchoch, ktoré sa vyznačujú výrazne zvlneným reliéfom. Klesania a stúpania  sú pri jazde po horských cyklotrasách bežným javom. Využite preto pri príprave výletu náš hodnotiaci systém pre kondičnú úroveň.
Stupnica je prispôsobená záujmovému územiu cyklotrás Bajkom k tajchom, má teda lokálny a nie univerzálny charakter. Stupeň kondičnej náročnosti, ktorý je pri trase uvedený, odpovedá vždy smeru uvedenému v popise trasy a na profile.

StupeňPopis
Trasa je kratšia ako 10km.
Celkové stúpanie na trase nedosahuje približne 100 výškových metrov.
Horský cyklista – začiatočník prejde trasu bez zosadnutia z bicykla.
Trasa je kratšia ako 30km.
Celkové stúpanie na trase nedosahuje približne 300 výškových metrov.
Na trase sa môžu vyskytnúť kratšie stúpania, pri prejazde ktorých bude musieť horský cyklista – začiatočník zosadnúť z bicykla.
Trasa je kratšia ako 40km.
Celkové stúpanie na trase nedosahuje približne 600 výškových metrov.
Na trase sa môžu vyskytnúť dlhé tiahle, alebo kratšie strmé stúpania, pri prejazde ktorých bude musieť horský cyklista so štandardnou kondičnou úrovňou  zosadnúť z bicykla.
Trasa môže byť dlhšia ako 40km.
Celkové stúpanie na trase je viac ako 600 výškových metrov.
Celú cyklotrasu prejdú bez zosadnutia iba dobre trénovaní horskí cyklisti.

Flow trail Helligon

Helligon je plynulý, zábavný trail určený pre všetkých jazdcov. Je rôznorodý a inovatívny, prináša neobvyklý zážitok – jazdec zažíva intuitívny pocit splynutia s prírodou. Názov evokuje zatočenie trasy, ktoré je typické pre dychový hudobný nástroj heligón a súčasne v sebe ukrýva priezvisko banského majstra Mateja Kornela Hella. Všetky prvky, po ktorých jazdec musí prejsť, sú prejazdné, predvídateľné a stabilné, náročnejšie prvky majú vždy alternatívu bezpečného prejazdu. Trať je prístupná čo najširšiemu množstvu obdivovateľov horskej cyklistiky, zvládne ju aj bajker so základnými zručnosťami jazdy na horskom bicykli.