Kúpeľná kaplnka

Nachádza sa nad bývalými kúpeľmi, v parčíku pod hotelom Termál. Povodná kaplnka Jána Krstiteľa sa nachádzala nižšie v parku a bola zbúraná pri rozširovaní kúpeľného domu. Ako jej náhrada bola postavená postsecesná kúpeľná kaplnka v najvyšších miestach kúpeľného parku. Ako jediná povodná budova kúpeľov, okrem niektorých viliek, prežila do súčasnosti vyrabovanie, vypálenie a nakoniec zbúranie miestnych kedysi chýrnych starých kúpeľov.