Bajkom k tajchom

Menej blata na Prachovni

Prachovňa - obrázok

Cyklotrasa Prachovňa bola jedinou cyklotrasou projektu cyklotrás Bajkom k tajchom, ktorá bola po celej svojej dĺžke poznačená zle zjazdnými úsekmi plnými blata. Cyklisti, ktorí blato nemajú radi, boli sklamaní z jazdy po tejto cyklotrase a cyklisti, ktorým až tak blato neprekáža, si jazdu touto oblasťou neužili tak, ako to táto cyklotrasa ponúka.
Okrem toho, že cyklotrasa Prachovňa ponúka zážitok z prejazdu krásnou dolinkou, je aj dôležitou spojnicou medzi historickým jadrom Banskej Hodruše a športovým strediskom Salamandra Resort.
Zjazdnosť cyklotrasy Prachovňa pre potreby horskej cykloturistiky sa skôr zhoršovala aj napriek každoročnej snahe správcu cyklotrasy o jej sprejazdnenie pre cykloturistov. Najväčšie problémy spôsobovala voda, ktorá vymývala a podmáčala povrch cyklotrasy na mnohých jej častiach.

S prácami sme začali ešte v jeseni 2021. Naše plány s úpravou povrchu cyklotrasy narušila okrem počasia aj pandémia Covidu, preto sme s prácami na úprave povrchu pokračovali aj v roku 2022 a ukončili ich v lete 2022.

Prachovňa obrázok

Údržba povrchu cyklotrasy v takomto rozsahu bola nová skúsenosť aj pre nás a učili sme sa na vlastných chybách.
Napriek tomu, že pre potreby cykloturistiky by stačilo upraviť maximálne 1,5 m koridor lesnej cesty, museli sme upravovať a odvodňovať celý profil lesnej cesty kvôli vodným a terénnym podmienkam v danej časti cyklotrasy.
Osadili sme 10 kusov cestných drevených odrážok do povrchu lesnej cesty na vopred vybraných miestach a tam, kde to bolo potrebné, sme popri lesnej ceste vykopali odvodňovacie kanály.

Prachovňa - obrázok

Spevňovali sme povrch cyklotrasy kamenivom na miestach, kde sa celoročne držalo blato.

Terénne úpravy a odvodnenie lesnej cesty už zlepšili zjazdnosť cyklotrasy a podmienky pre cykloturistov sa ešte zlepšia v ďalších sezónach, keď sa povrch cyklotrasy zhutní a vyschne.

Prachovňa - obrázok

Údržbu povrchu cyklotrasy v takomto rozsahu sme si mohli dovoliť financovať vďaka darovaným 2% z dane z príjmov od vás, našich podporovateľov, finančnej podpore Obecného úradu Hodruša-Hámre a poskytnutej dotácii v roku 2021 od Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.

Koordináciu prác, inštaláciu cestných drevených odrážok  a konečné úpravy ručným náradím vykonávali bezplatne dobrovoľníci z OZ Bajkom k tajchom a priatelia projektu cyklotrás Bajkom k tajchom.

Činnosti spojené s výrobou cestných drevených odrážok, výkopom lôžok pre cestné drevené odrážky, výkopom odvodňovacích kanálov, návozom a rozhŕňaním kameniva na povrch cyklotrasy boli zabezpečené lokálnymi dodávateľmi. Aj toto je príklad ako dokážu cyklotrasy podporiť miestnych podnikateľov nie len v oblasti ubytovania a stravovania.

Prachovňa - obrázok

Veríme, že cyklotrasu Prachovňa začne využívať viac cykloturistov vďaka lepšej zjazdnosti a že ju objavia aj peší turisti. Upravený povrch cyklotrasy posilní zážitok z prejazdu aj pre menej technicky zdatných cyklistov v zmysle nášho sloganu: „Jazdiť, zažiť, objaviť. „ .

Prachovňa - obrázok

3 Odpovede

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie články

Máme toho viac, tu je najbližších 6 článkov.