Bajkom k tajchom

Malý hodrušský okruh

Popis cyklotrasy a jej parametre

DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
 18,4 km2 hod.72 %28 %773 m-773 m

Malý hodrušský okruh má členitú trasu.

Trasa je vhodná pre kondične zdatných bajkerov a odporúčame ju jazdiť v smere hodinových ručičiek tak, ako je popísaná nižšie. Trasa prechádza popri baníckom kostolíku v Jalšovej doline a popri tajchu Moderštôlňa (Kopanický tajch). Obsahuje dve stúpania a dve klesania s rovnakým prevýšením 300m. Stúpania sú zhruba 10% takmer vždy na dĺžke 3km. Najvyššie miesto trate je v blízkosti Kopaníc (700m), najnižší bod trate je v Jelšovej (300m).

Podrobný popis trasy

Malý hodrušský Okruh (ďalej MHO) je vyznačený modrou farbou a je obojsmerne zjazdný.
Začiatok a koniec cyklotrasy je možné zvoliť na ktoromkoľvek mieste, ktorým trasa prechádza. Odporúčame zvoliť si za začiatok cyklotrasy orientačné miesto 5 – Kopanice, kde je viacero možností pre zaparkovanie auta, prípadne je možné sa tu pred jazdou občerstviť v miestnom pohostinstve. Z orientačného miesta 5 – Kopanice sa starou asfaltkou popri Evanjelickom kostole, ktorá sa po 500 m zmení na lesnú cestu dostaneme za dedinu Kopanice, odkiaľ sa ponúknu výhľady na okolité kopce Štiavnických Vrchov ako Muráň, Hrb, Banište, Kerling. Ďalej pokračuje MHO súbežne s Veľkým hodrušským okruhom (červená cyklotrasa, ďalej VHO) rýchlymi rovinatými úsekmi až k orientačnému miestu 4 – Priedolie, kde sa MHO a VHO rozchádzajú. MHO pokračuje vľavo po hrebeni Havrankovo, odkiaľ sa budú vynárať výhľady na protiľahlý hrebeň Kerlingu. Lesnou zvážnicou sa dostanete k orientačnému miestu 3, kde pred samotným hrebeňom Kojatína odbočíte doprava na lesnú zvážnicu, ktorou sa miernym klesaním dostanete na orientačné miesto 2. V tomto mieste krížite cyklotrasu VHO.

Pokračujete ďalej vľavo lesnou zvážnicou značenou modrou farbou ponad závod Sandrik, ktorého areál sa pomedzi stromy odkrýva. Tu treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru, spomaliť a obísť ju. Lesná zvážnica sa napája na asfaltovú cestu pri miestnej časti Holubienec, ktorá v minulosti slúžila ako sídlisko pre robotníkov závodu Sandrik. Asfaltkou pokračujete až na most cez potok Hodrušianka, kde je umiestnené orientačné miesto 13 – Sandrik. Tu odbočíte doprava a asfaltkou sa po 460m dostanete k orientačnému miestu 12 – Jelšová, kde odbočíte doľava popri areáli banských šácht MAYER 1. a 2. z ľavej strany a Dolnom banskom závode na úpravu zlatých rúd do Jelšovskej doliny. Pokračujete miernym stúpaním asfaltkou popri rodinných domoch. Na konci dediny sa po pravej strane vynorí Banícky kostolík v Jelšovej. Rovinaté úseky sa striedajú s miernymi stúpaniami Jelšovskou dolinou. Tu si treba dať pozor na zatvorenú lesnú závoru a obísť ju. Asfaltová cesta sa v ostrej zákrute doprava pri komíne KLEMENT zmení na lesnú cestu, ktorá smeruje k orientačnému miestu 15. Tu začína Jelšovská spojka (žltá cyklotrasa) na Kerling. Pokračujete doprava lesnou čistinkou, ktorá sa napája na rýchlu zvážnicu, ktorá začne klesať do Hlôžkovej doliny. Tu sa začnú ponúkať výhľady do Hodrušskej doliny a do Kohútovskej doliny. Po dlhšom klesaní sa dostanete do miestnej časti obce Tergotňa, kde za mostom odbočíte doľava a asfaltovou cestou sa po 530m dostanete do miestnej časti Píla, na orientačné miesto 11. Súbežne s Kopanickou spojkou (žltá cyklotrasa, ďalej KS) sa dostanete k orientačnému miestu 10 – Kohútovo, kde sa MHO a KS rozchádzajú.

Pokračujete ďalej rovno popri Kohútovskom potoku. Asfaltová cesta začne pomaly stúpať a plynulo sa zmení na lesnú cestu. Stúpanie Kohútovskou dolinou sa začne zväčšovať až sa ocitnete pod dedinou Kopanice, časť Domky. Na konci stúpania pri Katolíckom kostole sa dostanete na križovatku modrej, červenej a zelenej cyklotrasy, ktorá je orientačným miestom 8. MHO odbočuje doprava a cestou pomedzi kopce Banište a Hrb sa po krátkom kamenistom klesaní dostanete k orientačnému miestu 6, kde treba spomaliť a dať pozor na výjazd na asfaltku. Pokračujete doľava, napojíte sa na asfaltovú cestu a súbežne s KS sa dostanete na orientačný bod 5 – Kopanice.

Máte návrhy na vylepšenie tejto cyklotrasy? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.