NPR Kamenné more

Nachádza sa na východnom svahu vrchu Kamenná na pravej strane doliny nad bývalými kúpeľmi.

NPR Kamenné more vo Vyhniach je najväčším kamenným morom na území Karpát. Vzniklo pri poslednom zaľadnení roztrhaním ryolitového kamenného brala na vrchole a pádom sutiny do údolia, pričom dochádzalo k jej gravitačnému triedeniu – najväčšie balvany sa odkotúľali najďalej do doliny, najvyššie zostávali najmenšie kúsky. Hrubá v zime podchladzovaná vrstva sutiny zabránila rastu stromov, na kameňoch rastú len rozne druhy machov a lišajníkov. Balvany na päte Kamenného mora boli dlho spracovávané na kvalitné mlynské kamene a kresané kamene pre vyloženie tunelov. Rezervácia s výskytom jašterice múrovej, vzácnych druhov lišajníkov a ako zaujímavý geomorfologický útvar bola vyhlásená v roku 1923, ťažba kameniva bola zastavená v roku 1937, dovtedy stihli kamenári spracovať a odviezť asi 2400 ton kameňa . Z vrcholu Kamennej je výhľad do doliny. Kedysi tu stála rozhľadňa – filagória siete špacierok pre kúpeľných hostí.

Zhodnotenie:

  • NPR Kamenné more je vo vyhovujúcom stave vzhľadom na jeho ochranu
  • Možno by stálo za to vybudovať tu repliku filagórie, preto že Kamenné more je najčastejším cieľom turistických výletov súčasných kúpeľných hostí.