Oldingerov ústav – kláštor

Oldingerov ústav – kláštor bol postavený v roku 1907 a bol určený pre cirkevnú dievčenskú školu a kláštorné ubytovanie pre rehoľné sestry. Po nútenom odchode rehoľných sestier  bola budova pridelená MNV a až do postavenia novej školy tu bola umiestnená škola. Neskôr  budovu národný výbor prispôsobil na úradovňu MNV vrátane obradnej miestnosti, zasadacej miestnosti knižnice a bytu domovníka. Oprava budovy kláštora a výstavba garáží na dvore kláštora prebehla v roku 1968. V reštitúcii bola budova vrátená cirkvi. Obecný úrad tu sídli do dnes.