Bajkom k tajchom

Oldingerov ústav – kláštor

Oldingerov ústav – kláštor bol postavený v roku 1907 a bol určený pre cirkevnú dievčenskú školu a kláštorné ubytovanie pre rehoľné sestry. Po nútenom odchode rehoľných sestier  bola budova pridelená MNV a až do postavenia novej školy tu bola umiestnená škola.

História a súčasnosť

Oldingerov ústav – kláštor bol postavený v roku 1907 a bol určený pre cirkevnú dievčenskú školu a kláštorné ubytovanie pre rehoľné sestry. Po nútenom odchode rehoľných sestier  bola budova pridelená MNV a až do postavenia novej školy tu bola umiestnená škola. Neskôr  budovu národný výbor prispôsobil na úradovňu MNV vrátane obradnej miestnosti, zasadacej miestnosti knižnice a bytu domovníka. Oprava budovy kláštora a výstavba garáží na dvore kláštora prebehla v roku 1968. V reštitúcii bola budova vrátená cirkvi. Obecný úrad tu sídli do dnes.

Zdroj: https://www.banskabela.sk/zaujimavosti-v-obci.html

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.