Bajkom k tajchom

Povrchové a podpovrchové dobývky na Baništi

Výrazná banskotechnická pamiatka sa zachovala tesne pod vrcholom Banišťa, ktoré sa týči spolu s Hrbom nad Kopanicami. Banište má odlesnený vrchol.

História a súčasnosť

Vcelku plochý reliéf Kopanickej náhornej planiny vážnejšie ‚rušia‘ len dva vrchy: Hrb a Banište. Hrb je o niečo vyšší a má zalesnený vrchol, zatiaľ čo Banište má vrchol odlesnený a kol dookola sú na jeho úpätí popriliepané jednotlivé pôvodne samostatné osady, tvoriace spolu obec Kopanice : Dedina, Baňa a Domky. Sedlom medzi Banišťom a Hrbom vedie prastará cesta spájajúca Poiplie Štiavnice a Piargy s Pohroním Hodruše a Dolných Hámrov.
Zatiaľ čo v okolí Hrbu sa bane vyskytujú len v Kohútovskej doline, Banište je celé rozvŕtané od vrcholu až po spodok baňami. Zo strany Dediny je to štôlňa Forderniss a od Bane viacero starých štôlní, po ktorých už zostalo len málo stôp. Výrazná banskotechnická pamiatka sa však zachovala tesne pod vrcholom Banišťa – vyústenie povrchových a podpovrchových dobývok na Hlavnej žile. Na vrchol samotný sa dá vystúpiť z viacerých smerov – popod lyžiarsky vlek od Dediny, strmým svahom od rozdvojky ciest ku Kopanickému tajchu a do Bane, alebo od sedla medzi spomenutými vrchmi popod druhý lyžiarsky vlek, ktorý tiež vedie na vrchol Banišťa.
Stredoveké a novoveké dobývky sú kúsok od vrcholu južným smerom. Na povrchu sa javia ako zárezy v dvoch líniách, ktoré sa spájajú v kráterovitej zahĺbenine prechádzajúcej do podzemia. Práve pre tento tvar bola dobývka vo viacerých starších turistických sprievodcoch celkom vážne označovaná za zachovaný sopečný kráter. Tento ‚kráter‘ však vytvorili ľudia, keď niekedy začiatkom minulého tisícročia objavili na tomto mieste východ zlatonosnej žily na povrch zemský. Pochopiteľne ihneď sa do nej zakopali, preto že rudy tesne pod povrchom sú prírodnými pochodmi obohatené kovmi na maximum, čo starí baníci veľmi dobre vedeli. Na toto miesto sa v priebehu storočí niekoľkokrát vrátili a existujúce chodby a dobývky ďalej rozširovali. Do dnešnej doby sa zachovalo niekoľko typov pozostatkov stredovekého a novšieho dobývania: Kresaná štolňa vo vstupnej podzemnej komore, z ‚krátera‘ vedúca krátka prieskumná štôlňa vystrieľaná pušným prachom, dobývka po kolmo stojacej žile, ručne kresaná šachtica prejavujúca sa na povrchu rozmerným lievikom do ktorej sa dá prísť aj odspodu a pozrieť ňou nahor a podzemná komora, ktorá po žile prechádza do hĺbky. Všetky pamiatky je možné prezrieť bez väčšieho ohrozenia, na niektoré treba baterku, ale pokiaľ do nich vchádzate zospodu, nemusíte sa obávať, že niekam spadnete. Neodporúčam však skúmať hlbšie časti dobývky upadajúce z veľkej komory – jednak preto, že sa tu vyskytuje dusivý kysličník uhličitý v koncentráciách ohrozujúcich zdravie, a nebaníkov ohrozuje aj nestabilný strop.
Pre mimoriadnu koncentráciu rôznych typov vekovo odlišných známok dobývania a prieskumu drahokovových rúd bola dobývka na Baništi zapísaná do Zoznamu svetového technického a prírodného dedičstva UNESCO.
Mimochodom, každý kamienok z tejto dobývky ešte stále obsahuje štipôčku zlata a striebra, nedávno odobraté revízne vzorky zvyškov rúd všetky ukázali pozitívne obsahy drahých kovov, väčšinou nad 7 gramov na tonu materiálu.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.