Bajkom k tajchom
JAZDI BEZPEČNE.
Všetky cyklotrasy sú obojsmerné. Pamätaj v lesoch prebieha hospodárska činnosť. Dodržuj príkazy a nariadenia lesných pracovníkov. Stav lesa a cyklotrás sa denne mení. Sleduj aktuálne informácie o zjazdnosti cyklotrás v ľavej časti stránky. Na vyznačených cyklotrasách sa pohybuješ na vlastnú zodpovednosť, zodpovedáš za spôsobené škody na majetku a zdraví. Prevádzkovateľ cyklotrás BAJKOM K TAJCHOM nenesie zodpovednosť za spôsobené škody na majetku a zdraví.REŠPEKTUJ ZNAČENIE A KÓDEX HORSKÉHO CYKLISTU:
1. Jazdi len po povolených cestách.
Pokiaľ je cesta označená ako zakázaná, nepoužívaj ju.
2. Nezanechávaj stopy
Prispôsob štýl jazdy povrchu cesty tak, aby si ju nepoškodzoval. Jazdi len po existujúcich cestách, nevytváraj nové. Nejazdi šmykom. Nezanechávaj po sebe odpadky.
3. Ovládaj svoj bicykel.
Jazdi tak, aby si dokázal zastaviť na viditeľnú vzdialenosť. Všade môžeš niekoho alebo niečo stretnúť. Nepreceňuj svoju technickú a fyzickú zdatnosť.
4. Dávaj prednosť ostatným.
Upozorni ostatných, že okolo nich prechádzaš. Pri míňaní dostatočne spomaľ a pokiaľ je to z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné, zastav. Buď ústretový a priateľský. Pri míňaní koní rešpektuj pokyny jazdca.
5. Buď ohľaduplný ku zvieratám, rastlinám a majetku.
Neplaš zvieratá a dávaj im dostatok priestoru na únik. Nenič rastliny. Nepoškodzuj prírodné útvary a súkromný majetok. Zatváraj brány ohrád. Nepoškodzuj poľnohospodárske kultúry, obzvlášť pred žatvou.
6. Jednaj s rozmyslom.
Jazdi s takým vybavením, aby si bol sebestačný. Predvídaj nebezpečné situácie a zmeny počasia. Používaj prilbu.

Spomaľ, usmej sa a pozdrav…
Si vyslancom nášho športu!