Bajkom k tajchom

Prekop k Šachte sv. Trojice

Ústie štôlne je polkruhového tvaru s pôvodným kruhovým vlysom Svätej trojice nad ústím. Je uzavreté murovanou stenou, v roku 2010 bolo zrekonštruované Rudnými Baňami š.p. do stavu zo začiatku 20. storočia.

História a súčasnosť

Ústie prekopu k Šachte sv. Trojice je v rovnakej lokalite ako Anton štolňa, používal sa ako fárací obzor šachty a predtým otváral žilný systém na pravej strane údolia.

Vyústenie je na dne Vyhnianskej doliny vpravo tesne pri štátnej ceste Štiavnica-Vyhne nad Vyhňami na tzv. Antoništôlnianskom handli v 421 mnm.

Ústie štôlne je polkruhového tvaru s pôvodným kruhovým vlysom Svätej trojice nad ústím. Je uzavreté murovanou stenou, v roku 2010 bolo zrekonštruované Rudnými Baňami š.p. do stavu zo začiatku 20. storočia. Nad ústím vo svahu v 434 mnm vyššie je plošina po šachte likvidovanej v 30 rokoch 20 storočia, jej ústie je prekryté betónovými panelmi, v svahu vidno zvyšky múrov objektu strojovne parného stroja. Šachta pochádza z 18. storočia, povodne bola hlboká 60 m po obzor Kreuzerfindung. V roku 1856-57 bol na spodnom obzore šachty namontovaný vodostĺpcový ťažný stroj vyrobený v Hronci. V roku 1878 boli nahradené Wattovými parnými čerpadlami vyrobenými v Kachelmannovských strojárňach. V roku 1879 bola šachta prehĺbená na 108 m na úroveň Voznickej ded. štôlne, s ktorou je prepojená a ešte 50 m pod ňu – tzv. Hlboký obzor. Pôvodne nad šachtou stálo reverzné vodné ťažné koleso, v r. 1881 dodala firma Kachelmann parný vrátok. Železná ťažná veža bola demontovaná v závere 30 rokov 20. stor. a premiestnená nad šachtu Ferdinand v Kremnici, kde stojí dodnes. Povrchové objekty vlastnej šachty sú zbúrané, obytné objekty a stupové úpravne sú v ruinách. V okolí šachty je jalovinová halda.

Zhrnutie:

  • Ústie štolne je čerstvo zrekonštruované tesne vedľa cesty, areál závodu Anton je upravený o úlohe a histórii prekopu a šachty može informovať poster pri štolni.
  • Prekop síce nie je je zapísaný v zozname technických pamiatok UNESCO, je však bezprostredným susedom Anton štôlne, ktorá je v zozname.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.