Rímskokatolícky kostol sv. Archanjela Michala

Pôvodný kostol spomínaný v roku 1584 pravdepodobne drevený sa nachádzal na lokalite Hrobíky. Nový kostol bol pravdepodobne s použitím kresaného kameňa zo základov pôvodneho kostola postavený v roku 1776 podľa projektu T. Pircknera v neskorobarokovom štýle. V kostole sa nachádzajú povodné oltáre. V okolí kostola je cintorín so zaujímavým súborom liatinových krížov rôznych štýlov vyrabaných v miestnej Železiarni a strojárni. Tiež súbor vyobrazení krížovej cesty v interiéri je zhotovený z tohoto pomerne netradičného materiálu.

Zhrnutie:

  • Objekt je vyhlásený za NKP pod č. ÚZPF SR XXXX