Bajkom k tajchom

Splnenie úloh projektu nadačného fondu  PwC v Nadácii Pontis

Naše občianske združenie získalo v rámci nadačného fondu  PwC v Nadácii Pontis finančnú podporu 1200 EUR na projekt „Propagácia a údržba cyklotrás Bajkom k tajchom“. Projekt zahrňoval dve aktivity, ktoré bolo potrebné splniť do 30. júna 2019:

  • Tlač máp
  • Údržba cyklotrás

V rámci prvej úlohy sme pripravili grafický podklad pre profesionálnu tlač a zabezpečili vytlačenie papierových máp v počte 2000 ks. Pre tlač máp bolo z projektu použitých 200 EUR, zostávajúcich 592 EUR poskytla obec Hodruša-Hámre. Mapy budú bezplatne k dispozícii cykloturistom na obecných úradoch v Hodruši Hámroch, Vyhniach, Banskej Belej a vo vybraných ubytovacích zariadeniach. Papierové mapy sú cenným pomocníkom pri orientácii v teréne a stali sa obľúbeným sprievodcom aj ostatných návštevníkov regiónu pri vyhľadávaní pamiatok prezentovaných v projekte Bajkom k tajchom. Nová edícia našich papierových máp sa odlišuje od predchádzajúcich verzií predovšetkým použitým papierom, ktorý je robustnejší a odolnejší voči lámaniu a trhaniu. Podklady pre tlač papierových máp sú v nižšom rozlíšení k dispozícii tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci druhej aktivity sme zabezpečili jarnú profesionálnu údržbu cyklotrás Bajkom k tajchom pre turistickú sezónu 2019 s cieľom zabezpečiť ich prejazdnosť . Údržba cyklotrás začala hneď na začiatku apríla, kedy prevládalo suché počasie. Začiatkom mája naše plány v údržbe zmenilo daždivé počasie, kedy nebolo možné pokračovať v údržbe cyklotrás, ale hneď ako sa počasie zmenilo a dovolilo nám opäť vyraziť na cyklotrasy s náradím, tak aby bola úloha v stanovenom rozsahu splnená. Cyklotrasy projektu Bajkom k tajchom boli po zime sprejazdnené a pripravené na cyklistickú sezónu. Po naplnení tejto úlohy prebieha údržba ďalej podľa potreby a vzniknutých udalostí na cyklotrasách.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie články

Máme toho viac, tu je najbližších 6 článkov.