Bajkom k tajchom

spojky Vyhnianskej oblasti

Popis cyklotrasy a jej parametre

Hájska spojka
DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
 0,3 km5 min.100 %0 %3 m-29 m

Táto veľmi krátka spojka sa odpája od Pivovarského okruhu na orientačnom mieste 63 – križovatka Hrebeň. Jej účelom je priviesť návštevníkov – cyklistov na výhľadové miesto Hajská skala, odkiaľ je nádherný výhľad na Rudniansku dolinu a Vrchy. Trasa vedie po chodníku.

Kamenná spojka
DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
1,1 km15 min.100 %0 %59 m-72 m

Spojka začína na Pivovarskom okruhu na orientačnom mieste 67 – Pri Kubovi a končí na orientačnom mieste 68, ktoré je tiež na Pivovarskom okruhu. Hlavným motívom pre prejazd spojkou je výhľad na obec Vyhne.

spojka Pustý hrad
DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
1,3 km15 min.100 %0 %63 m-41 m

Spojka má začiatok v severnej časti Vyhnianskeho okruhu na orientačnom mieste 74 – Nad Repišťom odkiaľ vedie ku zrúcanine Pustý hrad. Celá trasa spojky sa tiahne ako lesný chodník s jemnými stúpaniami, klesaniami a zákrutami. Jazda po nej je v oboch smeroch zážitkom.

spojka Goldberg
DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
0,7 km15 min.100 %0 %96 m0 m

Spojka vedie od orientačné číslo 72 Bartkov majer na Bolemanovej trase (zelené značenie) ku výhľadu na Goldbergu – orientačné číslo 73, ktorý je vo výške 850 m.n.m. Z tohto miesta je výhľad na Banky a Repište. Trasa vedie po lúčnom povrchu.

spojka Hrôbky
DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
1,9 km30 min.100 %0 %179 m-3 m

Spojka Hrôbky spája Vyhniansky okruh s Veľkým hodrušským okruhom. Spája teda Vyhniansku časť trás projektu Bajkom k tajchom s trasami Hodrušskej časti. Spojka začína na Vyhnianskom okruhu v orientačnom mieste 78 odkiaľ pokračuje smerom dolu ku orientačnému miestu 79 – Hrôbky nachádzajúcemu sa na Veľkom hodrušskom okruhu.Trasa poskytuje výhľad na Vindišlajtňu, vedie po novej lesnej ceste.

Máte návrhy na vylepšenie tejto cyklotrasy? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.