Bajkom k tajchom

Štôlňa Mikuláš (Galander)

Prvá zmienka je už z roku 1497, otvárala okolité rudné žily Starého Handla. V súčasnosti slúži ako vodný zdroj pre časť obce.

História a súčasnosť

Nachádza sa Banskej Hodruši v mieste styku doliny Grintál a Althandel.
Prvá zmienka je už z roku 1497, otvárala okolité rudné žily Starého Handla. V súčasnosti slúži ako vodný zdroj pre časť obce. V minulosti bola významnou vetracou a fáraciou cestou ale od 17 storočia sa spomína len v súvislosti s delením majetku. Ústie štôlne je ukryté za nepeknou panelovou garážou.
Zachoval sa aj obraz sv. Mikuláša – jej patróna, ktorý bol pôvodne vo výklenku nad jej ústím.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.