Štôlňa Mikuláš (Galander)

Nachádza sa Banskej Hodruši v mieste styku doliny Grintál a Althandel.
Prvá zmienka je už z roku 1497,  otvárala okolité rudné žily Starého Handla. V súčasnosti slúži ako vodný zdroj pre časť obce. V minulosti bola významnou vetracou a fáraciou cestou ale od 17 storočia sa spomína len v súvislosti s delením majetku. Ústie štôlňe je ukryté za nepeknou panelovou garážou.
Zachoval sa aj obraz sv. Mikuláša – jej patróna, ktorý bol pôvodne vo výklenku nad jej ústím.