Štôlňa Zlatý stôl

Prekopová štôlňa (teda priama, bez sledovania žíl) mala otvoriť  nižšie položené zásoby žily Jozef , tento zámer sa však nepodarilo realizovať.
Banská štôlňa bola razená pomerne nedávno, v rokoch 1906 a 1907. Jej portál bol začiatkom 21. storočia miestnymi baníkmi zrekonštruovaný, leží blízko cesty k Dolnému a Hornému Hodrušskému tajchu.