Bajkom k tajchom

Stratené staré Vyhnianske kúpele

Vyhnianske pramene podnietili vznik prvých kúpeľov už od 15 storočia, postupne boli budované a rozširované až do začiatku 20. storočia, kedy vo Vyhniach bolo 18 kúpeľných domov s ubytovaním a sociálnym zázemím.

História a súčasnosť

Nachádzali sa v miestach dnešného Vodného raja, jeho vonkajšieho bazéna a sociálnych budov dnešných strojární.

Vyhnianske pramene podnietili vznik prvých kúpeľov už od 15 storočia, postupne boli budované a rozširované až do začiatku 20. storočia, kedy vo Vyhniach bolo 18 kúpeľných domov s ubytovaním a sociálnym zázemím. Okrem toho boli v okolí budované mnohé súkromné rekreačné vilky. Deštrukcia starých kúpeľov ktoré boli známe v celom Rakúsko-Uhorsku ba aj v zámorí, začala zriadením Pracovného tábora Židov, odkiaľ boli deportovaní do koncentračných táborov od roku 1943. Po vypuknutí SNP bol tábor rozpustený a kúpeľné budovy boli vyrabované obyvateľstvom. V roku 1945 po prechode frontu budovy niekto zapálil a zostali len ruiny, z ktorých obyvatelia rozoberali stavebné materiály a nakoniec ruiny včítane zaujímavej travertínovej kaskády zotreli buldozéry. Kúpanie vo forme bazéna sa podarilo obnoviť až v 60. rokoch 20. storočia. Zo starých slávnych kúpeľov zostali len obrázky.

Zhodnotenie:

  • O zaujímavosti može informovať posterová tabuľa pri CHPV travertín

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.