Bajkom k tajchom

Súsošie Kalvárie na námestí Banskej Hodruše

Kamenné súsošie Krista ukrižovaného medzi lotrami, svätou Máriou, Máriou Magdalénou a svätou Rozáliou pochádza z konca 18. storočia, upravované bolo zrejme v roku 1832, ako potvrdzuje chronostichon ďakovnej tabule za ukončenie cholerovej epidémie.

História a súčasnosť

Kamenné súsošie Krista ukrižovaného medzi lotrami, svätou Máriou, Máriou Magdalénou a svätou Rozáliou pochádza z konca 18. storočia, upravované bolo zrejme v roku 1832, ako potvrdzuje chronostichon ďakovnej tabule za ukončenie cholerovej epidémie. Bolo komplexne obnovené v roku 2007 a druhá rekon3trukcia prebehla v roku 2017
Oproti súsošiu pri poschodovom dome banskej správy je socha sv. Jána Nepomuckého.

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Poloha a okolie

'';

Máte návrhy na vylepšenie popisu zaujímavosti? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.