Bajkom k tajchom

Bančiansky tajch

Tento neveľký tajch postavený nad dedinou Banky má aj nasledujúce pomenovania – Banky, alebo Hofferštôlniansky, podľa banského ťažiarstva štôlne Hoffer, ktoré ho vybudovalo.