Bajkom k tajchom

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží v nadmorskej výške 559 m a vznikol pred rokom 1747. Objem nádrže bol 146 000 m³ s maximálnou hĺbkou 18 m. V roku 2001 prebehla generálna rekonštrukcia tajchu.

Tajch Veľká Vodárenská

Z územného pohľadu patria Veľký a Malý Vodárenský tajch spolu s tajchom Červená Studňa medzi centrálne Štiavnické tajchy a to pre svoju polohu priamo nad stredovekým jadrom mesta v doline nad námestím Svätej Trojice.

Tajch Veľká Vindšachta

Pôvodne sa v doline, ktorá spadá od Richňavského hrebeňa popod časť obce Štiavnické Bane (Piarg, Piargy), nazývanej Vindšachta, nachádzali len dva staršie tajchy: Evička z roku 1638 a už zaniknutý Spodný Vindšachtský tajch z roku 1625 (dnes pod menom Suchý tajch). Oba tieto tajchy na prelome 17. a 18. storočia zrekonštruoval a zvýšil Matej Kornel Hell.

Veľký a Malý Richňavský tajch

Pôvodne bola na ich mieste jedna veľká Richňavská nádrž, najväčšia v celom revíri, neskôr však pre problémy s tesnosťou hrádze bola rozdelená na dve nádrže. Aj po ich rozdelení je naďalej Veľká Richňava najväčšou a najhlbšou nádržou v Štiavnických vrchoch.

Kopanický tajch

Patrí do skupiny Hodrušských tajchov. Patrí medzi nádrže postavené na mieste, kde sú len slabé prítoky, preto má Kopanický tajch najrozsiahlejší systém zberných jarkov zo všetkých Hodrušských tajchov.

Tajch Klinger

Dnešná hrádza tajchu Klinger patrí k tým novším. Bola vybudovaná poniže starej Klingerštolnianskej nádrže vybudovanej Jozefom Karolom Hellom, zároveň však stavbou novej väčšej nádrže povodný Hellov tajch zanikol, a jeho hrádza bola v roku 1829 rozobraná. Meno tento tajch nesie po významných a starých štolniach Klinger, nazývaných aj Horná/Krátka a Dolná/Dlhá Klinger štolňa.

Horný hodrušský tajch

Najstaršia zmienka o Hornom hodrušskom tajchu je z roku 1617, kde sa spomína dvojica tajchov. Ďalšia zmienka je z roku 1630 v súvislosti so štôlňou Anna „pri tajchu“. Najstaršia zmienka z roku 1584 o tajchu v Hoelle sa s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahuje ešte k Tajchu na Ciblíkovskej/Skautskej lúke. Hrádza, alebo jej najstaršia časť teda existuje najmenej 400 rokov.

Tajch Evička

Nechcem čitateľov tohto webu nijako zmiasť, ale s postupom času, ako boli tajchy stavané v Piargskej doline (podľa toho KOĽKO tajchov v tejto sústave bolo a aká bola ich POLOHA voči ostatným tajchom) mal tento tajch aj nasledovné mená : najprv Horná Vindšachta, potom Stredná Vindšachta, následne aj Malá Vindšachta.

Dolný hodrušský tajch

Tajch vznikol ako reakcia na sťažnosti hodrušských ťažiarov na to, že nemajú dostatok pohonnej vody pre svoje zariadenia po vybudovaní Horného hodrušského jarku, ktorý im „kradol“ vodu pre Vindšachtovné tajchy.

Tajch Bakomi

Tajch Bakomi sa začal stavať podľa projektu Tadeáša Brinna (žiaka S. Mikovínyho) v roku 1735. Patrí do skupiny takzvaných Piargskych tajchov – zachovali sa Krechsengrund, Bakomi, Veľká/Horná Vindšachta, Evička.