Bajkom k tajchom

Tajch Evička

S postupom času, ako boli tajchy stavané v Piargskej doline (podľa toho KOĽKO tajchov v tejto sústave bolo a aká bola ich POLOHA voči ostatným tajchom) mal tento tajch aj nasledovné mená : najprv Horná Vindšachta, potom Stredná Vindšachta, následne aj Malá Vindšachta.

História a súčasnosť

Tajch patrí medzi Piargske vodné nádrže, je druhým najstarším tajchom tejto skupiny. Starším bol len ešte nižšie položený a dnes už zaniknutý Spodný Vindšachtský tajch – dnešný Suchý tajch, ktorý bol postavený v roku 1628. Tajch Evička začali stavať o 10 rokov neskôr, v roku 1638. Obe nádrže boli rezervoárom energie pre kedysi veľmi slávnu a bohatú baňu Hornú Bieber štôlňu, nazývanú aj Matka Všetkých baní. Mimochodom, práve v tejto bani bol v roku 1629 odskúšaný prvý zdokumentovaný banský odstrel na svete, ktorý odštartoval technologickú revolúciu v oblasti razenia a dobývania v baniach na celej dovtedy známej Zemi.

Projektant pôvodného tajchu nie je známy, rovnako ako dátum dokončenia stavby pôvodnej hrádze. Podľa záznamov boli už v roku 1700 pod vedením M.K.Hella  opravovaná a zvyšovaná hrádza tohto tajchu spolu s hrádzou hore uvedeného Spodného/Suchého tajchu.  Na jeseň 1714 predložil Matej Kornel Hell opäť projekt jej ďalšieho zvýšenia, tento bol realizovaný o dva roky –  medzitým sa Kornel Hell venoval stavbe tajchu Veľká Vindšachta. Hrádza tajchu Evička mala po dokončení zvyšovania v roku 1718 problém s prepúšťaním vody (tento problém malo viacero tajchov rôznych obdobiach) . V priebehu nasledujúcich desiatich rokov sa o opravy pokúšal Hellov spolupracovník, nadaný Samuel Mikovíny, ale ani jemu sa veľmi nedarilo. Vzhľadom na polohu Evičky – nad Evičkou zadržiaval oveľa väčší objem vody Veľký Vindšachtský tajch a pod Evičkou uniknutú vodu chytal nižší Dolný/Suchý (vtedy ešte suchý nebol) tajch, opravy Evičky po roku 1729 takmer ustali. Robili sa len drobné úpravy ako vyrovnávanie podsadnutých  častí koruny hrádze a opravy výpustného systému.
V roku 1999 bola Slovenským Vodohospodárskym podnikom Banská Štiavnica vykonaná generálna oprava hrádze, dnového výpustu a bol vybudovaný nový bezpečnostný prepad vody.
Tajch Evička slúži rovnako ako Vindšachtský tajch na rekreačné účely turistom, chatárom a miestnemu obyvateľstvu.

Zberné jarky

Priamo do Evičky privádzajú vody Collorédsky (podľa komorského grófa Colloreda, nemá nič spoločné s Amerikou) a Horný Jarok v dĺžke 2400 metrov, z toho je viac ako polovica dĺžky vedená vo vodných štôlniach. Spádovo je však Evička prepojená s Richňavskými nádržami, Vindšachtou, Bakomi, a teda aj s Pohroním.

Náhonné jarky

Od dnového výpustu bola voda odvádzaná v dĺžke viac ako kilometer na ľavú stranu Piargskej doliny k niekoľkým premývacím závodom v miestach s najväčšou koncentráciou baní pod Piargom. Premývacie stupy spracovávali „jalovinu“ zo starých šácht a štolní, z ktorej sa touto technológiou ešte dalo získať menšie množstvo zlata a striebra. Zároveň však odpadovým jalovým pieskom úplne zaplnili už viackrát spomínaný Suchý tajch, ktorý v tomto dôsledku zanikol.

Parametre
Nadmorská výška 663 m.n.m
Objem 211 600 m3
Dĺžka koruny hrádze 165 m
Šírka koruny hrádze max. 12,5 m
Výška hrádze od terénu 11,4 m
Maximálna hĺbka 10 m
Zdroje

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.