Bajkom k tajchom

Tajch Rozgrund

Tajch držal dlhých 111 rokov (až do roku 1855) svetové prvenstvo v uhle sklonu sypanej hrádze, čo znamená, že jeho zemitá hrádza mala najstrmšie svahy spomedzi všetkých sypaných hrádzí . Okrem toho je druhým najväčším tajchom celého systému vodných nádrží , čo sa týka zadržiavanej vody.

História a súčasnosť

Tajch Počúvadlo je plochou väčší, ale objem zadržiavanej vody je o 200 tisíc kubíkov menší.
Obyvatelia Banskej Štiavnice radi nazývajú tajch Rozgrund ako Štiavnický tajch a to aj napriek tomu, že leží vo Vyhnianskej doline a patrí do katastra obce Vyhne.
Tajch sa začal stavať v roku 1743 podľa projektu Samuela Mikovíniho z roku 1741. Mikovíni viedol osobne jeho stavbu súbežne so stavbou Dolného Hodrušského tajchu. V roku 1744 bol tajch dokončený, ale už v roku 1749 bola hrádza tajchu zvyšovaná. Následne aj o desaťročie neskôr Jozef Lill hrádzu opäť zvýšil ešte o 2 metre.  Pôvodnou úlohou tajchu Rozgrund bola akumulácia pohonnej vody pre veľké množstvo stúp vo Vyhnianskej doline, ktoré spracovávali zlato-strieborné rudy z viacerých banských závodov. Medzi najvýznamnejšie patrili: Ján Benedikti, Svätotrojičná šachta + stará Anton štôlňa, Kreutzerfindung.  Všetky  stupy do vybudovania tajchu Rozgrund fungovali aj bez neho na Vyhnianskom potoku a sústave prívodných jarkov od potoka. Tajch však neskôr umožňoval ich prevádzkovanie aj v suchších obdobiach.

Koncom 19. storočia sa pre vyčerpanosť zásob strieborných rúd počet stúp vo Vyhnianskej doline zmenšoval. Na druhej strane hôr v Banskej Štiavnici už na zásobovanie mesta pitnou a úžitkovou vodou tradičné zdroje akými boli Veľká a Malá Vodárenská nádrž a tajch Ottergrund prestávali stačiť. Preto sa riešilo, či na zásobovanie vodární využívať tajch Klinger alebo Rozgrund. Nakoniec zviťazilo riešenie tajch Rozgrund pre čistotu vody a od začiatku 20. storočia sa využíva ako zdroj pitnej vody, čo má za následok, že tento tajch je najudržiavanejším zo všetkých nádrží v Štiavnických vrchoch. Dokonca aj jeho zberné jarky sú na rozdiel od všetkých ostatných tajchov udržiavané. Naposledy bol čistený začiatkom 21 storočia. Pri jeho čistení sa na jeho dne našlo množstvo protitankových mín, ktoré takýmto sposobom niekto „zneškodnil“ po 2. Svetovej vojne.
V tajchu je zakázané kúpanie aj lov rýb, je v najprísnejšom pásme ochrany zdroja pitnej vody.

Zberné jarky

Hofferštolniansky spodný a horný + Rozgrundský 2200 m, obtáčajúce vrch Zuckmantel spolu 4800 m, Schoenlindenský 1750 m.

Náhonné jarky

Odvodné jarky nemá, voda sa vypúšťa do Vyhnianskeho potoka, de facto však väčšina vody skončí po použití v Štiavnici v povodí Ipľa.

Parametre
Nadmorská výška 704 m.n.m
Objem 960 000 m3
Dĺžka koruny hrádze 139 m
Šírka koruny hrádze max. 7,6 m
Výška hrádze od terénu 23 m
Maximálna hĺbka 22 m
Zdroje

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.