Tajch Svätého Pachomia – Bakomi

Povodie: Ipeľ

Tajch patrí do skupiny  takzvaných Piargskych tajchov. Zachovali sa 4 tajchy – Krechsengrund, Bakomi, Veľká/Horná Vindšachta, Evička. Tajch  Malá /Dolná Vindšachta alebo tzv. Suchý tajch už zanikol. Všetky Piargske tajchy sa nachádzajú pri obci Štiavnické Bane (Piargu). Najstaršou  a najnižšou z tejto skupiny vodných nádrží  je práve Suchý tajch, který bol postavený v roku 1625 a zanikol v 19. storočí opustením a zanesením dna. Jeho funkciu prebrali vyššie postavené novšie a väčšie tajchy.

Tajch Bakomi sa začal stavať podľa projektu Tadeáša Brinna (žiaka S. Mikovínyho) v roku 1735. Stavba bola ukončená v roku 1737 (niektorí autori uvádzajú rok 1740) súbežne so stavbou Richňavského tajchu. Podľa meračských prác  Samuela Mikovínyho sa totiž nad už existujúcou Veľkou Vindšachtou ponúkal priestor na akumuláciu vod prevádzaných od Richnavských tajchov. Tento priestor bolo možné využiť  buď stavbou nového tajchu, alebo významným zvýšením  mierne  problematickej hrádze staršieho tajchu Veľká Vindšachta.
Množstvo zachytávaných  vôd z povodia Hronu sa  totiž tiež zvýšilo budovaním Horného Hodrušského  zberného jarku.  Už 50 rokov po jeho dokončení však hrádza  tajchu Bakomi musela byť rekonstruovaná. Tajch bol v tom čase označený ako opustený, drevené  rúry výpustného systému boli vymenené za liatinové.
Tajch Bakomi mával od svojho vybudovania problém s tesnosťou hrádze, a aj do dnešnej doby býva pre úniky vody napĺňaný len do polovičky. Po roku 2010 by mal byť  Bakomi komplexne rekonštruovaný.  V súčasnosti slúži na rekreačné účely, ale je tak trochu „v tieni“ tajchov Vindšachta a Evička. Mnoho turistov, ktorí navštívili región Štiavnicka dokonca ani nevie, že tajch Bakomi existuje.

Parametre:

Nadmorská výška 711 m.n.m
Objem 183 200 m3
Dĺžka koruny hrádze 113 m
Šírka koruny hrádze max. 13 m
Výška hrádze od terénu 16 m
Maximálna hĺbka 14 m

Dlžka prívodných (zberných) jarkov tajchu:  Tajch je napojený cez Richňavské tajchy na rozsiahly systém Hodrušských, Kopanických, Vysockých a Dekýšskych jarkov s celkovou dĺžkou viac ako 20 km; z toho je 1 280 metrov vodných štôlní.
Dĺžka náhonných(odtokových) jarkov:  nemá, odteká do Veľkej Vindšachty