Bajkom k tajchom

Tajchy v blízkosti cyklotrás

V priebehu 17. a 18. storočia keď bolo potrebné dobývať hlbšie položené ložiská a nepostačovala ľudská a zvieracia sila na pohon čerpacích a ťažobných zariadení sa ako jediná možná alternatíva energetického pohonu ukázala voda. V prírodných podmienkach okolia Banskej Štiavnice nebol postačujúci zdroj vodnej energie a tak tu vytvorili sústavu umelých vodných nádrží, tajchov, v ktorých sa akumulovala voda z atmosferických zrážok a následne sa jej energetický potenciál využíval na pohon banských a úpravárenských zariadení.

Bančiansky tajch

Tento neveľký tajch postavený nad dedinou Banky má aj nasledujúce pomenovania Banky alebo Hofferštôlniansky podľa...

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží v nadmorskej výške 559 m a vznikol pred rokom 1747 Objem nádrže...

Brennerský tajch

Brennerský tajch v doline Grintál skomolenina od Grünthal Zelená dolina nad Banskou Hodrušou vyčnieva nad...

Dolný hodrušský tajch

Tajch vznikol ako reakcia na sťažnosti hodrušských ťažiarov na to že nemajú dostatok pohonnej vody...

Goldfusský tajch

Táto neveľká vodná nádrž vznikla v 2 polovici 18 storočia pre posilnenie zdrojov vody z...

Halčiansky tajch

Tajch vznikol v druhej polovici 18 storočia prehradením potoka prichádzajúceho z osady Halča patriacej k...

Horný hodrušský tajch

Najstaršia zmienka o Hornom hodrušskom tajchu je z roku 1617 kde sa spomína dvojica tajchov...

Kopanický tajch

Patrí do skupiny Hodrušských tajchov Patrí medzi nádrže postavené na mieste kde sú len slabé...

Tajch Bakomi

Tajch Bakomi sa začal stavať podľa projektu Tadeáša Brinna žiaka S Mikovínyho v roku 1735...

Tajch Červená studňa

Patrí do skupiny Štiavnických tajchov nachádza sa v sedle medzi vrchom Paradajz a Veľkým Šobovom...

Tajch Ciblikovská lúka

Tajch označovaný v starých dokumentoch ako Tajch v Hölle je zvyšok vodnej nádrže bývalá vodná...

Tajch Evička

Nechcem čitateľov tohto webu nijako zmiasť ale s postupom času ako boli tajchy stavané v...

Tajch Klinger

Dnešná hrádza tajchu Klinger patrí k tým novším Bola vybudovaná poniže starej Klingerštolnianskej nádrže vybudovanej...

Tajch Ottergrund

Tento tajch patrí do skupiny malých tajchov má však jedno prvenstvo je najvyššie položeným tajchom...

Tajch Rozgrund

Tajch Rozgrund držal dlhých 111 rokov až do roku 1855 svetové prvenstvo v uhle sklonu...

Tajch Veľká Vindšachta

Pôvodne sa v doline ktorá spadá od Richňavského hrebeňa popod časť obce Štiavnické Bane Piarg...

Tajch Veľká Vodárenská

Z územného pohľadu patria Veľký a Malý Vodárenský tajch spolu s tajchom Červená Studňa medzi...

Veľký a Malý Richňavský tajch

Pôvodne bola na ich mieste jedna veľká Richňavská nádrž najväčšia v celom revíri neskôr však...

Bančiansky tajch

Tento neveľký tajch postavený nad dedinou Banky má aj nasledujúce pomenovania Banky alebo Hofferštôlniansky podľa...

Beliansky tajch

Beliansky tajch leží v nadmorskej výške 559 m a vznikol pred rokom 1747 Objem nádrže...

Dolný hodrušský tajch

Tajch vznikol ako reakcia na sťažnosti hodrušských ťažiarov na to že nemajú dostatok pohonnej vody...

Horný hodrušský tajch

Najstaršia zmienka o Hornom hodrušskom tajchu je z roku 1617 kde sa spomína dvojica tajchov...

Kopanický tajch

Patrí do skupiny Hodrušských tajchov Patrí medzi nádrže postavené na mieste kde sú len slabé...

Tajch Bakomi

Tajch Bakomi sa začal stavať podľa projektu Tadeáša Brinna žiaka S Mikovínyho v roku 1735...

Tajch Evička

Nechcem čitateľov tohto webu nijako zmiasť ale s postupom času ako boli tajchy stavané v...

Tajch Klinger

Dnešná hrádza tajchu Klinger patrí k tým novším Bola vybudovaná poniže starej Klingerštolnianskej nádrže vybudovanej...

Tajch Veľká Vindšachta

Pôvodne sa v doline ktorá spadá od Richňavského hrebeňa popod časť obce Štiavnické Bane Piarg...

Tajch Veľká Vodárenská

Z územného pohľadu patria Veľký a Malý Vodárenský tajch spolu s tajchom Červená Studňa medzi...

Veľký a Malý Richňavský tajch

Pôvodne bola na ich mieste jedna veľká Richňavská nádrž najväčšia v celom revíri neskôr však...

Máte návrhy na vylepšenie popisu tajchov? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.