Tajchy

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

V priebehu 17. a 18. storočia keď bolo potrebné dobývať hlbšie položené ložiská a nepostačovala ľudská a zvieracia sila na pohon čerpacích a ťažobných zariadení sa ako jediná možná alternatíva energetického pohonu ukázala voda. V prírodných podmienkach okolia Banskej Štiavnice nebol postačujúci zdroj vodnej energie a tak tu vytvorili sústavu umelých vodných nádrží, tajchov, v ktorých s akumulovala voda z atmosferických zrážok a následne sa jej energetický potenciál využíval na pohon banských a úpravárenských zariadení.

Prvé snahy o výstavbu umelých vodných nádrží boli už na začiatku 16. stor. avšak až v 1.polovici 18.stor. došlo k ich rozsiahlej výstavbe a k vytvoreniu dômyselného banského vodohospodárskeho systému, ktorý nielenže zachránil banskoštiavnické baníctvo, ale súčasne znamenal, že na jeho energetickej základni sa vyvinula banská čerpacia technika, ktorá bola vzorom aj pre iné banské revíry na svete.

Oproti minulosti kedy boli tajchy vybudované a využívané v baníctve a boli súčasťou banského systému, v súčasnosti slúžia na rekreačné účely, či zdroj užitkovej vody a tajch Rozgrund ako zdroj pitnej vody pre Banskú Štiavnicu.

Zdroj: www.banskastiavnica.sk

Z celkového počtu 24 tajchov evidujeme a popisujeme v našom projekte 19 – sú to tie tajchy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti trás Bajkom k tajchom.