Vodárenská spojka

DĺžkaČasPrírodný povrchAsfaltový povrchStúpanieKlesanieKondíciaTechnika
 2,1 km35 min.69 %31 %13 m-212 m

Cyklotrasa je vyznačená žltou farbou a je obojsmerne zjazdná. Spája cyklotrasy Bajkom k tajchom s historickým centrom mesta Banská Štiavnica, kde je možnosť občerstviť sa a získať informácie o historických pamiatkach mesta. Ako začiatok cyklotrasy odporúčame zvoliť vstupné orientačné miesto Červená studňa (21), kadiaľ prechádzajú ďalšie cyklotrasy. Cyklotrasa vedie popri tajchu Červená studňa lesnou cestou, ktorá klesá k zdroju pitnej vody pod tajchom Červená studňa. Ďalej pokračuje lesnou cestou popri tajchu Veľká Vodárenská. Tento tajch je známy svojím tyrkysovým sfarbením vody, ktoré je najvýraznejšie na začiatku jari. Cyklotrasa sa nad mestom Banská Štiavnica napojí na miestnu asfaltovú cestu vedúcu k orientačnému miestu Vodárenská (101), odkiaľ je výhľad na historické centrum mesta Banská Štiavnica. Ďalej cyklotrasa klesá po asfaltovej ceste až do centra mesta Banská Štiavnica k vstupnému orientačnému miestu Námestie Sv. trojice (100), kde končí.