Voznická dedičná štôlňa

Svojho času najdlhšie banské dielo na svete, s dĺžkou viac ako 16,5 kilometra, prechádza popod celú Hodrušskú dolinu a prepojuje Vyhnianske, Belianske, Štiavnické a Piargske bane.
Tieto bane do dnešných dní odvodňuje, v revíri je z nich funkčná iba Hodrušská baňa Rozália.
Razená bola v rokoch 1782 – 1878 systémom viacerých protičelieb, vyúsťuje pri Hrone neďaleko obce Voznica.
Je zapísaná ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO