Bajkom k tajchom

Zaujímavosti v blízkosti cyklotrás

Trasy Bajkom k tajchom sú vedené v nádhernom prostredí Štiavnických vrchov. V bezprostrednom okolí trás sa nachádza množstvo pozoruhodných prírodných zaujímavostí a pamiatok. Sú tu poukrývané stovky štôlní, háld, šácht a podobných pamiatok na dodnes živé baníctvo. 

Areál šácht Mayer 1 a 2

Nachádza sa pod Dolnohodrušským banským závodom Šachta Mayer 1 je národná kultúrna pamiatka celý areál...

Baňa Rozália

Baňa Rozália je začiatkom 21 storočia poslednou činnou baňou v Štiavnických vrchoch známa je však...

Banský závod Alžbeta – ústie štôlne

Štôlňa Alžbeta sa používala ako fárací obzor závodu Alžbeta Unverzagt a otvárala žilný systém prepojený...

Banský závod dedičnej štolne Kreuzerfindung – ústie štôlne

Najhlbšia dedičná štôlňa vo Vyhniach Ústie štôlne je upravené do tvaru lomeného oblúku adaptované na...

Belianska dedičná štôlňa

Belianska dedičná štôlňa leží v nadmorskej výške 428 m Začiatok razenia štôlne bol v r...

Dedičná štôlňa cisára Františka Lotrinského

Používa sa pre ňu aj názov Hodrušská dedičná štôlňa Spomína sa už v roku 1494...

Dedičná štolňa Hoffer

Dedičná štolňa na odvodňovanie Bančianskych baní patriacich neskor to ťažiarstva Hoffer...

Dedičná štôlňa Moder v Kohútovskej doline

Mala odvodniť hlboké dobývky šachty Moder ktorá bola medzi Baňou a Dômkami ako aj okolitých...

Dedičná štolňa Windischleuten

Dedičná štôlňa Windischleuten patrí k najstarším dedičným štôlňam v rudnom revíri prvá zmienka je z...

Dolnohodrušský banský závod

Je známy len 300 rokov ale je to najlepšie zachovaný banský závod z obdobia prestavby...

Dopravná alebo Štôlňa sv. Antona z Padovy

Pôvodne dedičná štôlňa na odvodňovanie antoništôlnianskych baní najvýznamnejšia Vyhnianska baňa na vzácne kovy v náznakoch...

Hornohodrušský banský závod

Dnes sa v jeho areáli nachádza skanzen Prostredná štôlňa Všechsvätých ktorého sprístupnené podzemie je možné...

Prekop k Šachte sv. Trojice

Ústie štôlne je polkruhového tvaru s pôvodným kruhovým vlysom Svätej trojice nad ústím Je uzavreté...

Štôlňa Birnbaum

Štôlňa Birnbaum sa zaraďuje k najstarším a najvýznamnejším bansko technickým pamiatkam Štiavnicko Hodrušského rudného revíru...

Štôlňa Mikuláš (Galander)

Prvá zmienka je už z roku 1497 otvárala okolité rudné žily Starého Handla V súčasnosti...

Štôlňa Schopfer

Baňa Schopfer bola jednou z najväčších banských prevádzok od 18 storočia...

Štôlňa Zlatý stôl

Prekopová štôlňa teda priama bez sledovania žíl mala otvoriť nižšie položené zásoby žily Jozef tento...

Voznická dedičná štôlňa

Svojho času najdlhšie banské dielo na svete s dĺžkou viac ako 16 5 kilometra prechádza...

Bachauz (Wachhaus)

Budova s pavlačou postavená v roku 1536 ako strážnica vysoko v svahu nad námestím Kalvárie...

Banícky kostolík GBU v Jalšovej doline

Neskorobarokový katolícky kostolík neogoticky prestavaný a rozšírený v roku 1893 Kostolík dala postaviť Gerambovská banská...

Brána katolíckeho cintorína

Bola postavená pri kostole sv Petra a Pavla v súvislosti s jeho opevňovaním v roku...

Budova banskej komory v Hodruši (Leuthaus, Evanjelická škola)

Budova Banskej komory v Hodruši Leuthaus Zelovoc Evanjelická škola je najstaršou dochovanou svetskou stavbou v...

Budova mestskej radnice v Banskej Belej

Budova mestskej radnice v Banskej Belej bola postavená pravdepodobne v roku 1590 o čom svedčí...

Budova správy ťažiarstva Brenner

Ťažiarstvo Hansa Brennera prvýkrát spomenuté 1519 bolo jedným z najstarších a najbohatších ťažiarstiev v celom...

Budova správy ťažiarstva Finsterort

Ťažiarstvo Finsterort patrí k najstarším a svojho času najbohatším v revíri fungovalo už v 16...

Budova starého pivovaru neskôr sladovne

Budova prestavaná v štýle industriálnej architektúry z konca 19 stor so starším jadrom Rozsiahla budova...

Cintorínsky kostol sv. Petra a Pavla v Banskej Hodruši

Neskorogotický kostol postavený v rokoch 1575 1577 na vyvýšenej ostrohe výbežku Trenč nad dolinou...

Dom číslo 1 (č. popisné 579)

Nachádza sa na námestí Kalvárie v Banskej Hodruši pri hlavnej ceste Žarnovica Banská Štiavnica Je...

Evanjelický kostol v Banskej Hodruši

Klasicistická jednoloďová stavba so sakristriou poniže katolíckeho farského kostola v centre Banskej Hodruše Bol vysvätený...

Evanjelický kostol v Kopaniciach Dedine

Bol postavený v roku 1858 neďaleko starého evanjelického cintorína upravovaný bol v rokoch 1918 a...

Farský katolícky kostol sv. Mikuláša v Banskej Hodruši

Farský katolícky kostol sv Mikuláša v Banskej Hodruši bol dokončený v r 1378 na halde...

Farský kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu

Farský kostol sv Jána apoštola a evanjelistu je najvýznamnejšou a najstaršou dominantou obce Banská Belá...

Kaplnka panny Márie na Kerlingu

Bola postavená v lete roku 1946 v sedle rozsiahlej lúky medzi veľkým a malým vrcholom...

Kaplnka sv. Alžbety

Kaplnka sv Alžbety v cintoríne bola postavená v r 1892 farárom Antonom Oldingerom Pod kaplnkou...

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Na námestí obce v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty stojí kaplnka sv Jána Nepomuckého Vybudovaná bola...

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na Praniarskej

Bola postavená v roku 1867 rodinou Jána Nickla Renovovaná bola v rokoch 1939 1998 a...

Alej na Sandriku

Bola vysadená pred 100 rokmi a je zložená najmä z Pagaštana konského Aesculus hipocastanum Líp...

Anjelský prameň Ladienka

Ryolitová sutina pod Kamenným morom vytvára svojou pórovitou štruktúrou priaznivé podmienky na vnikanie ťažkého studeného...

CHPV Vyhniansky travertín, „Mamut“

Travertín vzniká vyzrážaním vápenitej zložky termálnej vody po jej ochladení CHPV je živá je na...

Dub pri Dolnom hodrušskom závode

Jedná sa o pekný exemplár s rozložitou korunou vysokou cca 10 metrov pri priemere koruny...

Dvojica líp v Dolných Hámroch

Dôvodom ochrany tejto dvojice stromov je dokumentácia rozdielnych rastových schopností lipy veľkolistej pri pamiatkovom objekte...

Dvojica líp v Jalšovej

Pekná dvojica líp malolistých starých cca 100 rokov mohutného vzrastu na okraji plošiny na ktorej...

Hirschenstein – Jelenia skala – Jeržištán

Z vrcholu skaly je krásny výhľad na východnú banícku časť Vyhní Fínske domky a Peserany...

Hodrušský gaštan jedlý

Je nesporne najzaujímavejším stromom v Hodruši Hámroch Nachádza v bezprostrednej blízkosti Pázmánovho majera na juhozápadnom...

Hruška poľná na Vrchoch

Pekná cca 100 rokov stará Hruška poľná planá Pyrus pyraster Burgsd rastie na Horných vrchoch...

Lipa malolistá v sedle Krížik pod Kerlingom

Je najvyššie rastúcim solitérnym vysadeným stromom Nachádza sa v sedle Krížik pod Kerlingom vo výške...

NPR Kamenné more

NPR Kamenné more vo Vyhniach je najväčším kamenným morom na území Karpát Vzniklo pri poslednom...

Povrchové a podpovrchové dobývky na Baništi

Výrazná banskotechnická pamiatka sa zachovala tesne pod vrcholom Banišťa ktoré sa týči spolu s Hrbom...

Máte návrhy na vylepšenie popisu tajchov? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.